Marcus İunius Brutus  Kimdir?

Paylaş
 

Marcus İunius Brutus  Kimdir?

Roma İmparatorlu­ğumun en tanınmış komutanlarından biri olup, Caesar’a karşı yapılan iç savaşa katıldı. Pompeius kuv­vetleri M. Ö. 48’de dir. General Pompeius’ Pharsalus’ta yenilince Caesar, Brutus’u af­federek M. Ö. 46’daonu Cisalpine Gaul’a vali yaptı. Bir süre sonra «pretor» mevkiine kadar yükseltilen Brutus, Caesar’ın bu iyiliklerini göz önünde bulundurmıyarak, onun diktatoryasına son vermek üzere hazırlanan suikaste katıldı ve onu öldürenlerden biri oldu. Arkadaşını sui­kastçıların arasında gören Caesar’ın: «Sen de mi, Brutus?» sözü meşhurdur.

Caesar’ın cenaze töreninde bir nutuk ve­ren Marcus Antonius, Brutus’un hatalarını belirttikten sonra: «Ama, Brutus şerefli bir adamdır» diye onu iğnelemiş, halkı onun aleyhine çevirmiştir. Bundan sonra ordusu ile doğuya doğru yola çıkan Brutus Makedonya’yı aldı. M. O. 42 yılında Antonius’la Gaius Octavius’un or­dularına karşı Philippi’de çarpıştı. Buradaki yenilgisine üzülen Brutus kılıcının üzerine atılarak kendini öldürdü.

Shakespeare «Julius Caesar» adlı piye­sinde Brutus’u olduğundan daha iyi göster­miştir. Piyeste, Brutus’un, Caesar’ı niçin öldürdüklerini açıklıyan konuşması, Shakes- pear’in dünyaca meşhur, en önemli yazı­larından biridir. Brutus, piyeste, şöyle der: «Bütün esirlerin ölmesi pahasına Caesar’ın yaşamasını, Caesar’ın ölüp de insanla­rın hür yaşıyabilmelerine tercih mi ederdi­niz? Caesar beni sevmişse bugün arkasın­dan ağlarım; mesut olmuşsa saadetine ka­tılırım; cesursa cesaretini takdir ederim; ama, ihtiras sahibiyse onu öldürmek va­zifemdir. O, sevgisi için göz yaşları, saa­deti için sevinç, cesareti için takdir, niha­yet ihtirası için ölüm buldu.»

Bu yazı 90 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/