Malazgirt Zaferi’nin Tarihi Önemi

Paylaş
 

Malazgirt Zaferi’nin Tarihi Önemi

Malazgirt Zaferi’nin tarihi önemi İslam ve Türk tarihinin en mühim vakalarından biri olan ,Türklerin Anadolu’yu baştan başa fethederek yerleşmesine sebep olan bu olay Alparslan’a Bütün İslam tarihinde emsalsiz bir yer vermiş onun İslam tarihindeki Fatihler arasına girmesini sağlamıştır. Malazgirt Zaferi Yalnız bizim ve milli tarihimiz için değil aynı zamanda Cihan tarihinde çok önemli bir olayıdır .Bu zaferle Biz Türklere yeni bir Ufuk açılmış yeni bir tarih ve yeni bir devir başlamıştır .Bu Zafer hala içinde yaşadığımız bir devrim başlangıcı ve büyük Türk tarihinin dönüm noktası olmuştur .Malazgirt zaferinden az sonra ceddimiz Anadolu’yu fethederek yepyeni bir tarih devre açtılar. Anadolu’nun fethi ile başlayan ve bugüne kadar devam eden bu yeni Türk tarihine yurdumuz olan Anadolu’nun adına izafeten Türkiye Tarihi denir .Burada da her hatıra bir sürü gelir .Araplar İspanya’yı Türkistan’ı fethettikleri halde Irak ve Suriye’nin komşusu olan Anadoluyu feth edemediler .Bunun sebebi Belki de şunlar olabilir. Birinci ve belki de önemli sebep İslam ülkeleri ile Anadolu arasında doğu-batı istikametinde Toros ve Anti Toros Dağları’nın aşılmaz ve geçilmez yüksek bir duvar halinde uzanmasıdır .Buna İslam derin çete teşkilatına karşılık bizanslıların da çeteler kurması ilave edilebilir .Son olarak İslamlar arasına giren mezhepler siyaset ve ayrı çatışmalarının da Anadolu’nun fethedilmesinin de büyük Roller oynadığı muhakkaktır .Gördüğümüz ve ileride göreceğimiz gibi Anadolu’nun Fethi Türklere pek pahalıya mal olmuştur .Belki de İslamiyet’te yapılan fetihlerinin en ağır bedellerinden biri olmuştur .Buna mukabil fetihten sonra Bizans ve Avrupa tehdit edilmeye başlanmış Türk ırkı bir millet olarak burada teşekkül etmiştir .Çünkü Anadolu’da yaşayan Ortodoks lardı Müslümanlar onlara aşağı gözü de bakıyorlardı .Bundan başka daima karşılarında savaşmak zorunda kaldıkları Hristiyanlar vardı .Yaşamak üretmek  hükmetmek için birlik şarttır .Bu sebepten Anadolu’ya Akın Akın gelen boylar oymaklar birbirlerine düşman olmadılar elbirliğiyle yaparak milli şeref haysiyet değerini korumak için çalışmak zorunda kalarak Türk milletini ve birliğini kurmaya muvaffak oldular. Türkler Anadolu’yu fethedilince ilk önce yurtlarına benzeyen orta Anadolu’nun step bölgelerine yerleştiler daha sonra toprağa iklime intibak ederek etrafa sızmaya başladılar .Böylece dünyanın sayılı imparatorlukların dan biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nu kurdular .26 ağustos günü de bu olaydan sonra Anadolu Türkleri arasında mutlu bir tarih sayılmıştır ,bu geleneği çok iyi bilen Atatürk Türkiye’yi Kurtarmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için giriştiği İstiklal savaşının sonucu çarpışmasını 26 Ağustos’ta yapmakla Türklerin bugüne olan bağlılık ve saygılarını bir kez daha açıklamıştır .Malazgirt Meydan Savaşı’ndan bir yıl sonra Gazneli hükümdarı İbrahim Alparslan ile bir anlaşma yaparak Büyük Selçuklular’a bağlandı.

http://bilelimmi.com/anadolunun-turklesmesi/

http://bilelimmi.com/anadoluya-yapilan-turk-akinlari/

http://bilelimmi.com/anadoluya-turklerin-gelmesi/

 

Bu yazı 123 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/