Magna Carta | BİLELİMMİ.COM

Magna Carta

Paylaş
 

Magna Carta dünya tarihinin akışını değiştiren oldukça önemli bir gelişmedir .Magna Carta 1215 yılında İngiltere Kralı Yurtsuz John tarafından kabul edilmek zorunda kalmış ve Ortaçağ karanlığında demokrasiye doğru atılmış  adım kabul edilmektedir .Bu yüzden de Magna Cartaya Avrupa’da demokrasinin başlangıcı gözüyle bakılır .Magna Carta’nın kabul ediliş nedeni ise İngiltere ve Fransa arasında yapılan savaşta İngiltere başarısız olmuş ve ağır kayıplar vermişti. Bu durumdan rahatsız olan halk ve özellikle de soydular Yurtsuz John karşı ayaklanmışlar ve Yurtsuz John pek hoşuna gitmese de Magna cartaya yani büyük şartı kabul etmek zorunda kalmıştı. Magna Carta’nın en önemli özelliği ilk defa Avrupa’da bir kralın yetkileri sınırlandırılmış ve Kral vatandaşlarına karşı nasıl davranacağını en baştan kabullenmek zorunda kalmıştır .Bu sözleşmenin bazı maddelerine göre Kral halkın onayını almadan halktan gereğinden fazla vergi alamayacaktır mahkemeler daha şeffaf halkın denetimine açık bir şekilde yapılacak ve adalet sisteminde rüşvete kayırmacılığı izin verilmeyecektir .Hakimler valiler ve şeriflerin mutlaka ama mutlaka yasalara bilen kişilerden seçilmesi kararlaştırılmıştı .Askere alınmalar düzenli olucak ve kimin ne şekilde askeri alınacağı en baştan belirtilecektir .Özgür insanlar haksız yere hapse atılan iyi çaktı ha sonraki süreçte ise soylulardan oluşturulan bir grup Magna Carta Büyük şartın ne kadar uygulanıp uygulanmadığını deneyecektir .Yani kısaca kralın bu kurallara uyup uymadığını yine Soylular tarafından denetim altına alınacaktı .Tarihte bir ilki temsil eden bu belge ile İngiliz halkı ve tabii ki soydular İngiliz monarşisi üzerinde hakimiyet sahibi olmuş ve monarşinin sınırsız kabul edilen yetkilerinin sınırlamasının sağlamıştır. Dolayısıyla Osmanlı’daki Tanzimat Fermanı da Magna cartaya Bu yüzden benzetilir Magna Carta tarihin en kritik gelişmelerinden birisidir.

Bu yazı 977 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla