Macarların Tarihi

Paylaş
 

Macarlar Orta Tuna Çukurovasıyla çevresindeki ovalarda yaşayan Türk asıllı bir kavimdir. Romanya’da Yugoslavya’da ve daha birçok ülkede azınlık durumunda olan Macarlar da vardır dil bakımından Ural dil ailesinden Fin Uygur grubuna girerler .Macarlar önceleri Ural ve Bulgar Volga arasında yaşıyorlardır. Doğu komşuları Peçeneklerin baskısıyla Batıya doğru göç ederek dokuzuncu yüzyılda bugün topraklarını yerleştiler .

Batıyave Güneydoğuya akınlar yaptılar .Onuncu yüzyılda Macar Krallığı kurdular ,hıristiyanlığın Katolik mezhebine girdiler, genel olarak Slavlarla karışmadılar ,on dördüncü yüzyılın sonlarında on beşinci yüzyılda Osmanlıyla savaştılar , Mohaç Savaşından 1526 sonra Macaristan’ın büyük bölümü Osmanlı Devleti’nin küçük bölümü Avusturya’nın yönetimine girdi .Bu durum Karlofça Antlaşması’na 1699 a kadar sürdü .Bundan sonra tümüyle Avusturya’ya katıldı Macaristan zaman zaman Avusturya yönetimine  karşı ayaklandılar sağlanan denge  Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nda Avusturyalılara eşit haklar elde ettiler 1867 .Avusturya İmparatoru macarların da Kralı oldu .Macarlar Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız bir devlet kurdular 1920 de Trianon anlaşmasını imzalamak zorunda kaldılar .Topraklarının bir bölümünü komşularına bıraktılar. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya dan yana oldular 1944 -1945 te Sovyet Orduları Macaristan’a girdi .Bu işte o zamandan beri Komünist Halk Cumhuriyeti biçiminde yönetilmekteydi .1990 lı yıllarda bağımsızlığına kavuştu.

Bu yazı 830 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/