Lumière Kardeşler Kimdir?

Paylaş
 

Lumière Kardeşler Kimdir?

Auguste (1862 – 1954) ve Louis (1864 – 1948) Lu­mière, sinema makinasının bulucularıdır. Hareketi ilk görüntüleyen (MAREY, Mjuybridge ve EDİSON gibi öncüler tarafından başarılmıştır) kişiler olmamala­rına karşılık, hareket halindeki görüntüleri perdeye ilk kez. Lumière kardeşler yansıtmışlardır. Lumière kardeşler, Antoine Lumière (1840-1906) adlı bir ressamın oğullarıydı. Antoine Lumière, sonra­dan fotoğrafçılık yapmaya başladı. Oğulları da, 20 yaş­larındayken, doğdukları kent (Lyon) yakınlarında, fotoğraf malzemesi üreten bir fabrika kurdular. 1894’ te Paris’te, Edison’un üç yıl önce patentini aldığı ki- netoskop makinasını gördüler. Kinetoskopta görüntü, dar bir aralıktan, saniyede 30 resim geçirilerek elde ediliyordu. Her resimden yeterli ışık göze ulaşmadı­ğından, projeksiyon yapılamıyordu. Bu «yüzden kinetoskop, kısıtlı bir gösteriden öteye gitmiyordu.

Lumière (bu ad fransızca ışık anlamına gelir) kardeşler, kinetoskopun geliştirilmesi için, her resmin, saniyenin bir bölümü süresince bütünüyle hareketsiz kalması gerektiğini kavradılar. Teknik işlerle uğraşan Louis (Auguste, ticari işleri yürütüyordu), filmi sü­rekli hareket ettirmeyecek bir mekanizma geliştir­me çalışmalarına başladı: Sorunu çözmek için, dikiş makinası iğnesinin hareketinden esinlendiği sanıl­maktadır. Louis ayrıca, gözün ağtabaka izlenimi adı verilen özelliği nedeniyle, resimlerin geçiş hızının, Edison’unkinden çok daha yavaş olması gerektiğini kavradı. Resimlerin geçiş hızını, saniyede 16 kare ola­rak saptadı. 30 yıl sonra çıkan sesli filmlere kadar, fotoğraf ve projeksiyon makinalarında, bu standart kullanıldı.

13 Şubat 1895’te Lumière kardeşler, fotoğraf çe­ken, film basan ve hareketli filmler gösteren (perde­ye yansıtan) bir makinanın patentini aldılar. Makinanın üç işi birden yapması, aynı konumda tutma (gö­rüntülerin aynı yere getirilmesi) sorunlarını ortadan kaldırdı ve resimlerin titrememesini sağladı. Lumière kardeşler, taşınabilir bir kutu içindeki bu çok önemli buluşlarına, «sinematograf» adını verdiler. Bu buluş­tan yararlanarak ortaya çıkan yeni endüstri dalı da. aynı adla anıldı. Sinematografın halka açık ilk gösterisi, Paris’te 28 Aralık 1895 te yapıldı.

Lumière kardeşlerin, sinemada başka buluşları da vardır. Özellikle 1900 Paris fuarında sergiledikleri 70 mm’lik stereoskopik gösterileri dikkati çekicidir. Bir başka büyük başarıları da, hareketsiz fotoğraflarla il­gili olan otokrom (1904’te buldular) yöntemiydi: Fo­toğraf plakalarını küçük renkli filtrelerle örterek (ger­çekte bunlar, mor, turuncu ve yeşile boyanmış pata­tes nişastası tanecikleriydi), cam üstünde renkli po­zitif resimler elde ettiler. Nişasta tanecikleri resim­leri biraz karartmakla birlikte, renkler gerçeğe uygun ve canlıydı. 1907’de kullanılmaya başlanan otokrom tekniği, ticari başarıya ulaşan ilk renkli fotoğraf bas­kı yöntemidir.

http://bilelimmi.com/logaritma-nedir/

http://bilelimmi.com/tayyareci-fethi-bey-kimdir/

http://bilelimmi.com/fenari-semsettin-kimdir/

Bu yazı 325 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler