Lord  MONTGOMERY KİMDİR?

Paylaş
 

  Lord  MONTGOMERY KİMDİR?  (1887-               )

İkinci Dünya Savaşı’nın ünlü İngiliz komutanlarındandır. Ku­zey Afrika’da, Avrupa’ da elde ettiği zaferler savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır.

Montgomery, İrlan­da’da Donegal bölge­sinde Moville’de doğ­du. Babası İngiliz Kilisesi’ne bağlı bir pîskopostu. Montgomery, Ingiltere’nin ünlü San­dhurst Askerî Akademisi’ne girdi. 1908’de piyade subayı olarak orduya girdi. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da çarpışmalara ka­tıldı. Savaştan sonra İngiltere, İrlanda, Hin­distan ve Ortadoğu’da görev aldı.

İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada Montgomery orgeneral olmuştu. Üçüncü Or­du’nun kumandanlığını üzerine aldı, 9 ay Fransa’da savaştı. 1940 mayısında Durkerque baskınında askerlerinin yardımiyle hayatını zar zor kurtarabildi. Bundan sonra Güneydo­ğu Ingiltere’nin savunmasını üzerine aldı.

Montgomery 1942’de Kuzey Afrika’da Se­kizinci Ordu’nun komutanı olan Sir Harold Alexander’in yanına yardımcı gönderildi. Kı­sa bir süre sonra da onun yerine geçti, ora­daki Müttefik birliklerini kısa zamanda mü­kemmel teçhiz edilmiş, savaşa hazır birlikler haline getirmeyi başardı. 1942 sonbaharında, emrindeki birliklerle Alman Mareşali Rommel’i Kuzey Afrika’da El-Alemeyn Savaşı’nda ağır bir bozguna uğrattı. Ondan sonra Al­manlar Afrika’dan çekilmeye başladılar.

Afrika seferinden sonra sıra Fransa’ya gel­mişti. Fransa’nın Alman işgalinden kurtarıl­ması için plân hazırlanırken Montgomery’ nin bilgisinden faydalanıldı. Bu arada General Montgomery de Mareşal oldu. 1944 hazira­nında Normandiya’ya çıkan İngiliz birlikleri­nin komutanı Montgomery’ydi. Almanya tes­lim oluncaya kadar Montgomery İngiliz bir­liklerinin komutanlığında kaldı. Kendisine lordluk verildi. Daha sonra da birkaç ay Al­manya’da İşgal Kuvvetleri Komutanı olarak bulundu. Nato Başkomutan yardımcılığından sonra, 1948’de Batı Avrupa Birliği başkomu­tanlar konseyinin değişmez üyesi oldu. Son yıllarda yazdığı hâtıraları, tek cepheli bir gö­rüşü olmakla birlikte, büyük ilgi uyandır­mıştır.

Bu yazı 86 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/