Lewis  CARROLL KİMDİR

Paylaş
 

          Lewis  CARROLL KİMDİR ( 1832 – 1898)

derslerindeki üstün başarısı sayesinde öğrenim süresince hep şe­ref madalyası aldı. Öğrenimini tamamladık­tan sonra da okulda matematik Öğretmenli­ğine tâyin edildi Asıl adı Charles Dodgson olan İngiliz yazarı Lewis Carroll, Doresbury’de dünyaya geldi. Babası din adamıydı. Fakat müspet İlimlere de çok merak­lıydı. Oğlunu iyi bir matematikçi olarak yetiştirmek istiyordu. Charles Dodgson, tam babasının istediği gibi Leıcıs Carroll  bir  evlât   oldu.

Dodgson (Lewis Carrol) un İlk eserleri mesleğiyle ilgili konulardadır. Fakat sonra okadar değişik konuda bir kitap yazdı ki buna kendi imzasını koymanın doğru olamıyacağını düşünerek Lewis Carroll takma adı­nı koydu. Kitap, bugün bütün dünyada ço­cuk klâsikleri arasında Önemli bir yer tu­tan «Alice (Alis) Harikalar Ülkesinde» adın­daki eserdi. Yazar, profesörünün Alice adın daki kızını eğlendirmek, oyalamak için uy­durduğu hikâyeleri bu başlık altında top , lamıştı. Bu eserin beğenilmesi, Lewis Caroll’a çocuk kitaplarına devam etme hevesi­ni vermişti. «Alice Harikalar Diyarında» ki­tabiyle başlıyan çocuk kitapları serîsî «Phantasmagoria» (Hayal Oyunu), «Through the Looking Glass» (Aynanın içinden, «A Tang­led Tale» (Çapraşık Bir Hikâye), iki ciltlik «Sylvia and Bruno» (Sylvia ile Bruno) gibi eserlerle devam etti. Fakat hiçbiri ilk kitap kadar beğenilmedi. Lewis Carroll, Alice (APs) filme ele alınmıştır. Amerikalı ünlü filmci ve ressam Walt Disney meşhur Dİsneyland’ında «Alice Harikalar Ülkesinde» eserinin de korunu canlandıran bir köşe de hazırlan­mış, eserin kahramanlarına bu eğlence ada­sında yer vermiştir. Eser, dilimize de tam veya kısaltılmış olarak birkaç kere çevril­miştir.

Bu yazı 96 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler