Kuvayı Milliye Kuruluyor

Paylaş
 

Kuvayı Milliye Kuruluyor

İzmir’in işgali haberinin yayılmasının ar­dından, düşmana karşı çözüm arayışına giren halkta bir kıpırdanma başladı. Ön­celikle İzmir’de yapılan toplantılarda eli silah tutanların Anadolu’da bir silahlı di­reniş başlatması, depolardaki silah ve cep­hanelerin halka dağıtılması ve bu direnişe katılmaları için hapishane mahkûmlarının da serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Bölgedeki nizami güçler yetersizdi: 16 Mayıs günü Yunanlıların Urla’yı işgal et­mesi üzerine, alaydaki erlerle birlikte ka­saba halkına da silah dağıtılarak bir kuv­vet oluşturulmuş, aynı günlerde Aydın’da yapılan bir toplantıda, silahlı bir örgüt oluşturma ve yurdun her köşesine telgraf­lar çekme kararı verilmişti. Balıkesir’de de benzer konuşmalar yapılıyordu.

Rumların yoğunlukla olduğu yerleşim yerlerinden Ayvalık’ta. İzmir’in işgali­nin ardından bir tedirginlik yaşanmaya başladı. Burada bulunan 172. Tümen Ko­mutanı Yarbay Ali Bey. Albay Bekir Sami Bey’e bir telgraf çekerek ordudan takvi­ye islemiş, ancak bu takviyenin yapılma­sı o günlerde mümkün görünmediğinden kendisine “mahalli tedbirlere” başvurma­sı söylenmişti. Bu cümle harekete geçmek için yeterli oldu ve Ali Bey çevre köyler­den temin ettiği gönüllülerden bir milis kuvveti oluşturmaya başladı.

Ayvalık’ın işgali 29 Mayıs günü iki koldan başladı. Takviye kuvvet girişimleri başa­rısız olan Yarbay Ali Bey askerleriyle ve “gönüllü milli kuvvetlerle” vaziyeti mu­hafaza etmeye, işgalin genişlemesini önle­mek için çarpışmaya başladı. İzmir’in İş­galinin ardından ilk kez düşmana silahla karşı koyuluyordu.

Kuvayı Milliye milisleri Batı Anadolu’da başlattıkları direniş’ve savunma hareketi­ni kısa zamanda yurdun dört yanına yaya­cak. ta ki düzenli bir ordu teşkil edilinceye dek. Anadolu topraklarının savunmasında en etkin rol Kuvayı Milliye’de olacaktı.

Bu yazı 346 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/