• DOLAR
  7,2423
 • EURO
  8,6149
 • ALTIN
  480,26
 • BIST
  1,1877
KÜLTÜR VE MİRAS

KÜLTÜR VE MİRAS

 

KÜLTÜR VE MİRAS

TARİH: geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşamlarını belgelere dayanarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.Tarihi i ncelerken geçmişi daha kolay algılayabilmek için dönemlere ayırıyoruz.

YÜZYIL: Yüz yıllık zaman dilimine denir. Milattan (Hz İsa’nın doğumu) itibaren 1. yüzyıl, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl olarak adlandırıyoruz. Milattan önceki yüzyılları belirtirken M.Ö veya İ.Ö ( İsa’dan Önce ) olarak adlandırıyoruz. Milattan sonrakileri belirtirken M.S veya İ.S ( İsa’dan sonra ) şeklinde belirtiyoruz.

MİLAT: Hz. İsa’nın doğumudur. Takvimde 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

MÖ 3. Yüzyıl MÖ 2. Yüzyıl MÖ 1. Yüzyıl MS 1. Yüzyıl MS 2. Yüzyıl MS 3. Yüzyıl

 

Milattan Önce

 

Milattan Sonra

 

 

Bir tarihin hangi yüzyıla ait olduğunu bulmak için; son iki basamağı silinir ve kalan sayıya 1 (bir) ilave edilir.

Örnek: 1998 yılının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım:

1998 = 1998 geriye 19 kalır. 19+1 =

 1. yüzyıl olarak buluruz.

 

Örnek: 657 yılının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım 657= 657 geriye 6 kalır. 6+1 = 7. yüzyıl

ÇAĞ ; benzer sosyal ve siyasal olayların yaşandığı dönemlere denir. Yazının bulunmasından önceki çağlara tarih öncesi çağlar (devirler), yazının icadından sonraki çağlara ise tarih çağları denir.

ANADOLU’DA KURULAN MEDENİYETLER

Hititler – Frigler – Urartular -Lidyalılar – İyonyalılar

HİTİTLER

 • Kızılırmak ve çevresinde kurulmuştur.
 • Başkentleri bugün Çorum ili sınırları içinde kalan Hattuşaş ( Boğazköy ) tır.
 • Devletin başında kral bulunurdu.
 • Kral aynı zamanda baş rahip, baş komutan ve baş yargıçtı. (Yani ordunun ,dinin, ve yargı işlerinin başında bulunuyordu)
 • Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçe olup, kraliçelere Tavananna denirdi. ( Bu kadına değer verildiğini gösterir. )
 • Devlet meselelerinin görüşüldüğü yere Pankuş denirdi.
 • Çok Tanrılı bir dine inanıyorlardı. ( Bin Tanrılı toplum olarak anılıyorlardı.)
 • Tanrılarının ve krallarının resimlerini kaya üzerine kabartma şeklinde yapmışlardır. ( Bu da taş işçiliğinde ileri olduklarının göstergesidir.)
 • Halk hür, yarı hür ve esirler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı.
 • Ekonomileri tarıma dayalı olup maden işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.
 • Ordu piyade ve atlı askerlerden oluşuyordu. Hititler Mısırlılarla Suriye toprakları için yaptıkları savaş sonrasında imzalanan Kadeş Antlaşması tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır.
 • Hititlerde resim yazısı (hiyeroglif ) ile çivi yazısı kullanılmıştır.
 • Hititlerde kralların yaşamlarını anlatan yılılklara ANAL adı verilir.Anallar tarihin ilk tarafsız metinleridir.
 • Ö 700 tarihinde Asurlular tarafından yıkılmıştır.

FRİGLER

 • Sakarya ırmağı çevresinde başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion olmak üzere kurulmuşlardır.
 • Efsanevi kralları Midas’tır. (Midasın dokunduğu herşeyi altına çevirdiği ve eşek kulaklı olduğu yönünde efsaneler vardır. )
 • Tarıma çok önem vermişler, tarımı korumak için kanunlar koymuşlardır. ( Friglerde saban kıranın ve öküz öldürenin cezası ölümdü.)
 • Çok tanrılı dine inanmakta olup en önemli tanrıçaları Kibele idi
 • Friglerin soyluları ve krallarını gömdükleri ağaçtan yapılmış ve üzeri toprakla örtülü yığma mezarlara Tümülüs adı verilirdi.
 • Hayvancılık faaliyetlerine önem veren Friglerin tiftik keçisinin kılından dokudukları tapates adı verilen halı ve kilimleri ünlüdür.
 • Fibula denilen çengelli iğneler yapmışlardır.

( Bu madencilikte ileri olduğunu gösterir. )

URARTULAR

 • MÖ 860 lı yıllarda Doğu Anadoluda Van Gölü çevresindeki Tuşpa başkentleri olmak üzere kuruldu.
 • Taş ve maden işçiliğinde ileri gitmişlerdir.
 • Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
 • Tarımı geliştirmek için barajlar, göletler kurdular. Su kanalları açarak sulama yapmışlardır.
 • Tanrıları Haldi için Şamran Kanalı yapılmıştır.
 • Oda şeklinde kaya mezarları yapmışlardır. Ölümden sonra yaşama inandıkları için mezarlarına insanların günlük kullandığı eşyaları konmuştur.
 • Dinleri çok tanrılı idi (Hititlerden etkilenmişlerdir.)

LİDYALILAR

 • Gediz ve Menderes ırmakları arasında yaşadılar. Frig hakimiyetinin sona ermesi ile bölgeye hakim oldular. Başkentleri Sard’dır.
 • Efesten başlayıp , Mezopotamya’da Asurluların başkenti Ninovaya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptılar.
 • Parayı ilk bulan uygarlıktır. Böylece değiş tokuş (takas) usulüne son vermişler ve ticari ilişkilerde kolaylık sağlamşlardır.
 • Çok tanrılı inanış vardır.
 • Kısa sürede yıkılmışlardır. Sebebi ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerler oluşmasıdır.
 • Ö. 547’de Persler tarafından yıkıldılar.

İYONYAL1LAR

 • İyonlar, polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Efes, Milet, Foça gibi şehirleri kurdular.
 • Yöetimde Tiran adı verilen güçlü devlet adamları vardır.
 • Deniz ticareti sayesinde zenginleşen iyonlarda özgür düşüncenin olmasını sağlamıştır.
 • Özgür düşünce sayesinde bilim ve sanat faaliyetleri gelişmiştir. (Tales, Pisagor, Heredot, Hipokrat, Diyojen önemli bilim adamlarıdır.)
 • **Anadolu’da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en gelismiş olanıdır.

Çünkü; İyonlar, ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM