Kösedağ Meydan Muharebesi

Paylaş
 

Kösedağ Meydan Muharebesi

Kösedağ Meydan Muharebesi 1243 .Babailer isyanı Anadolu Selçuklularını sarsmış ordusunun ve hükümetin zayıflığını açığa vurmuştur, o zamana kadar Celalettin ve Eyyubileri yenen Selçuklu ordusuna saygı gösteren Moğollar bu olaydan cesaret alarak doğudaki Selçuklu şehirlerine taarruza geçtiler .Baycu Noyanın komutasında mühim miktarda Gürcü ve Ermenilerin de dahil olduğu Moğol ordusu yürüyüşe geçerek Türkiye’nin doğudaki noktası ve o zaman için zengin ve büyük bir şehir olan Erzurum 1247 kışında kuşattı .Erzurum’da 30000 kişilik Selçuklu kuvveti vardı. Türkler şehri moğollara karşı kahramanca müdafaa ettilerse de bir komutan ihaneti yüzünden Erzurum düştü .Erzurum’a giden Moğollar şehri yağma ve tahrip ettiler sanatçılardan genç kız ve çocuklardan gayri herkesi kılıçtan geçirdiler. Daha sonra da şehri bırakarak geri çekildiler .Bu hal Moğolların Anadolu ya saldıracaklarını en büyük deliliydi. Bu sebepten Sultan kendisine bağlı hükümetlere ve müttefikleri elçiler gönderdi onlardan yardım istedi .Ayrıca pek çok da ücretli asker topladı Böylece 80000 kişi olduğu rivayet edilen Selçuklu ordusu kuruldu. Moğollar Baharda tekrar 40000 kişilik bir ordu ile Anadolu’ya hücum ettiler .Erzincan ve dolaylarını yakıp yıktıktan Sonra ileri yürüyüşlere devam ettiler .Bu sırada ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev ordusuyla Sivas’ta bulunuyordu, tecrübeli komutanlar sultanı olduğunun burada kalmasını yorgun gelecek düşmana karşı rahatça savaşmasını teklif ettilersede Sultan etrafını saran kişiliksiz dalkavukların sözlerine kanarak yürüyüşe devam edilmesini emretti .Sultan bununla da yetinmedi daha büyük gaflar yaptı .Ordu Sivas’ın 80 kilometre doğusunda Kayseri sırtlana gelince tecrübeli komutanlar Kösedağ Geçit ve sırtlarını tutup düşmanı bekleme tavsiyesinde bulundularsada Sultan dinlemeyerek ovaya atılıp Savaş yapılmasını emretti .Bunun üzerine ondan 21 kişilik bir önce kuvveti ovaya indi. Fakat eski Türk muharebe usullerinine göre sahte bir geri çekilme manevrasından sonra Moğollar bu öncüleri tamamı ile perişan ettiler .Bu yenilgiden şaşkına dönen Sultan Akşama kadar hiç bir şey yapmadan bekledi gece olunca da korkaklığı  yüzünden kimseye haber vermeden kaçtı. Sultan’ın kaçtığı duyulunca askerde ağırlıklarını ve çadırlarını bırakarak Savaş Meydanı Uzaklaştıla.r Moğollar Kösedağ sırtlana çıkınca Selçukluların çadırlarını görerek pusuya düştüklerini sandılar. Bu yüzden birkaç gün yaklaşmaya cesaret edemediler, fakat sonradan askerin kaçtığını anladılar ve ordugahı yağmaladılar.Savaşmadan sultanı kaçması ve onun geri çekilmesi utanç verici bir haldi, felaketi uzun müddet Anadolu Türklerinin hafızasında acı hatıralarla yaşadı bu sebepten bu kara tarihe Baycu Yılı ve ondan sonra zamana da Zillet ve İnhitat Devri adını verdiler .Artık moğolların önü açılmıştı halk akın akın Anadolu’dan Suriye ve Mısır’a doğru kaçıyordu .Anadolu’da kan gövdeyi götürüyordu. Moğollar Sivası 3 gün yağmalamalayarak burdan Kayseri’ye geldiler .Şehirde bulunan Selçuklu Kuvvetleri Selçuklu İmparatorluğunun ikinci baş şehri olan Kayseri’ye kahramanca korudular sada bir dönmenin ihaneti yüzünden şehir moğolların eline düştü. Moğollar bu büyük ve zengin şehri yakıp yıktılar halkını Matiat Ovası’nda sürüp esir ettikleri sanatkar genç kız ve çocuklar hariç sayıdır 10 bini Aşan Kayseri’liyi kılıçtan geçirdiler .Baycu Kayseri’ye aldıktan sonra daha ileri gitmeyerek geri döndü. Vezir Mühittin Ali Yanına Amasya kapısında alarak Baycunun arkasından gitti .Baycu Noyan Erzincan’da yetişti .Onun karşısında başını eğmeden ve milletini yere sermeden şerefli bir surette Barış şartlarını konuşmaya başladı .Müezziddin Ali özellikle şunlar üzerinde duruyordu .Kösedağ Meydan Savaşı’nda Türkler ancak 3000  kayıp verdiler .Devletin 100000 kişilik ordusu savaşa hazır ayakta durmaktadır  çok iyi giyimli ve üstün silahını donatılmıştır buradaki yenilgi bir tesadüf eseridir kumandanın arasında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden olmuştur. Eğer Türk ordusunun tümü savaşa katılsaydı üstünlük Türklerde kalırdı. Bundan başka Anadolu’da Halkı Selçuklulardan gayri hiçbir Hanedanın iktidara gelmesiyle tahammül edemezdi .Çıkacak uzun ve Çetin savaşlara dayanacak kadar da o Selçuklu Devleti ve Anadolu halkı zengindir .Bu arada başta başta Baycu olmak üzere  kendilerine bol hediyeler verdi. Baycu vezirin  ileri sürdüklerini çok yerinde buldu ve barış yaptı .Bu barış’a göre Selçuklu Devleti yılda 360 Bin Dinar para 10000 koyun 10 bin deve katır ve ipekli altın işlemeli kumaşlar av köpekleri ve buna benzer hediyeler verecekti .Bunların miktarı daha sonraki yıllarda pek çok arttırıldı .Bu Barışda Anadolu Selçukluları Toprak kaybını uğramıyorlardı. Moğollar Üstün gelmelerine rağmen Anadolu’dan çıkmışlardı .Kösedağ yenilgisini etkisiyle Anadolu Selçuklular’da bağlı bazı hükümetler ayrıldılar bunların başında her fırsattan yararlanmaya çalışan Ermeni Krallığı vardı .Böylece Kösedağ yenilgisini Anadolu selçuklularında  çökme devre başladı, özellikle ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1246 yılında ölümünden sonra 3 oğlu arasında taht devletler adamlarının post kavgaları 1261 yılına kadar sürecek Moğollar iç çarpışmalardan faydalanarak Anadolu Selçukluların  iç işlerine karışacaklar bazı yerleri işgal edecekler ağır vergi alacaklardır .1266 dan sonra başa geleni Giyasettin Keyhüsrev 2 Mesut ve 3. Alaaddin Keykubat ise tamamen Moğolların oyuncakları olacaklardır.

http://bilelimmi.com/buyuk-selcuklu-imparatorlugunun-kurulusu/

http://bilelimmi.com/anadoluda-kurulan-ilk-turk-beylikleri-2/

http://bilelimmi.com/anadoluya-turklerin-gelmesi/

Bu yazı 280 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler