Köprülü Mehmet Paşa Kimdir?

Paylaş
 

Köprülü Mehmet Paşa Kimdir?

Köprülü Mehmet Paşa tanımış Osmanlı büyük vezirlerinden dir 1575 1661. Aslı Arnavuttur , Amasya’nın köprü kasabasında doğmuş ve kendisi de açıkta kaldığı zamanlar da orada oturduğu için Mehmet Paşaya Köprülü denilmiştir .Gençliğinde sarayı alındı enderunda büyük oda ve Hazin odasında hizmet gördü geçimsizliği yüzünden attı bölüklerden birine çıkarıldı..Bundan sonra voyvodalık Sipahi ve Silahtar bölükleri ağırlığı Sancak Beyliği ,Valilik ,Beylerbeylik gibi görevlerde bulundu .Karaman Beylerbeyi iken ayaklanan Vardar Ali Paşa’nın üzerine gönderildi .Çankırı’da yapılan savaşta yenilgiye uğradı ve Vardar Ali Paşa’ya tutsak düştü öldüreceği sırada İbriş Paşa tarafından kurtarıldı .Valide Sultan kethüdası oldu mimarbaşı Kasım Ağa’nın tavsiyesiyle Kubbealtı vezirleri ne getirildi. Fakat bu görevde çok az kaldı beylerbeylik rütbesiyle Köstendil Sancağına sürüldü .Köprülü Mehmet Paşa İstanbul’a gelince yine Mimar Kasım Ağa’nın ve öteki ileri gelen devlet adamlarının Valide Sultan’a başvurmaları üzerine Boynu Eğri Mehmet Paşa’nın yerine büyük vezirliğe getirildi 1656. Köprülü Mehmet Paşa bu görevi kabul etmeden önce bazı koşullar ileri sürdü .Sunacağı önerilerin kabul edileceği en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün memurların atanmasında ve görevden alınmasında kendisine baskı yapılmaması yararlı kişiden iş başına getirilmesine olanak verilmesi devlet ileri gelenlerinden herhangi birinin sözüne uyularak büyük vezirlik görevine karışılması kendisine düşman olanların sözlerine bakılmaması gibi şartlarını koştu . Padişah 4 Mehmet ile annesi Turhan Sultan bu koşulları kabul ettiler .Köprülü Mehmet Paşanın büyük vezirliği getirilmesi devlet ileri gelenleri ve halk arasında olumlu karşılanmadı .Onun Şimdiye kadar hiçbir başarısı görülmemişti .Üstelik Vardareli Paşaya tutsak düşmüştü.Köprülü Mehmet Paşa hakkında herkes bir şey söylüyordu. Ulema sınıfı okuma yazma bilmediğini ağalar yetenekli olmadığını devlet adamları hiçbir işe göremeyeceğini maliye düzeltmeyeceğini ileri sürüyorlardı .Dinlenmesi gereken bu ihtiyar vezirin iş başına getirmesini doğru bulmuyorlardı. Bu sırada padişah 4 Mehmet 15 yaşında Köprülü Mehmet Paşa 70 yaşındaydı .Köprülü Mehmet Paşa tam yetki ile göreve başladı. İstanbul ve ilerle illerde geniş ölçüde bir temizlik hareketine Girişte .Önce yeniçeriler ile anlaşarak sipahilerin ayaklanmasını bastırdı.Eflak ve Boğdan beylerine ayaklanmaya kışkırtan Patrik idam ettirdi .Kötülükleri götüren devlet adamlarını savaştan kaçan ve zorbalık yapan Yeniçerileri öldürttü. Anadolu’yu eşkiyadan temizledi, devletten haksız yere alınan paraları keserek hazine koydu maliyeyi düzeltti. Ülkede güvenliği sağladık derin otoritesini kurmayı başardı .Bundan sonra Çanakkale boğazını kapanmış olan Venedik de üzerine sefere çıktı donanmayı da Akdeniz’e gönderdi. Köprülü Mehmet Paşa Bozcaada Limmi  yi geri alarak boğazı ablukadan  kurtardı .Erdele sefer yaptı beyini değiştirdi. Eflak ve Boğdanın devlet bağlılığını sağladı .Köprülü Mehmet Paşa 5 yıllık büyük vezirliği sırasın da çok yoruldu. Son günlerinde padişaha büyük vezirlik için oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’yı salıverdim. Osmanlı hanedanına çok bağlıydı okuma yazma bilmiyordu fakat olaylardan gerekli dersi almıştık her zaman dikine gitmez yapacağını zamana bırakır düşüncelerini belli etmezdi.

Bu yazı 235 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/