Kont von MOLTKE KİMDİR?

Paylaş
 

  Kont von MOLTKE KİMDİR?  ( 1800-1891 )

Prusyalı ünlü bir askerdir. Otuz yıl Prus­ya genel kurmay baş­kanlığında bulunmuş­tur. XIX. yüzyılın son yarısında yetişen en büyük strateji dehası sayılır.Moltke Meckienburg’da doğdu. Eski bir Alman ailesinden olan babası, Napoleon Savaşların’nda varını yoğunu kaybetmesi üzerine Danimarka uyrukluğuna geçmişti. Moltke, Kopenhag’daki Kıraliyet Askeri Aka­demisinde okudu, 1818’de subay olarak Da­nimarka ordusuna katıldı. Dört yıl sonra Prusya ordusuna geçti, 1832’de Prusya genel kurmayı dairesinde görev aldı.

1835’te İstanbul’a gelen Moltke, Osmanlı  hükümetinin hizmetine girdi. İstanbul’da iki yıl kalarak Türkçe öğrendi. Yenilikler yap­mak için çalışan II. Mahmut Moltkeye çok değer veriyordu. Rumeli seyahatinde onu da yanına aldı. Moltke 1838’de Mısırlı Mehmet Ali Paşa’ya karşı yapılan sefere müşavir ola­rak katıldı. 1839’da bu görevden istifa etti, aynı yıl II. Mahmut da öldüğü için Berlin’e döndü. Prusya ordusunda devamlı olarak ça­lışmaları sonunda 1858’de Genel Kurmay Başkanlığı’na yükseldi.

1S35’te İstanbul’a gelen Moltke, Osmanh hükümetinin hizmetine girdi. İstanbul’da iki yıl kalarak Türkçe öğrendi. Yenilikler yap­mak için çalışan II. Mahmut Moltke’ye çok değer veriyordu. Rumeli seyahatinde onu da yanına aldı. Moltke 1838’de Mısırlı Mehmet Ali Paşa’ya karşı yapılan sefere müşavir ola­rak katıldı. 1839’da bu görevden istifa etti, aynı yıl II. Mahmut da öldüğü için Berlin’e döndü. Prusya ordusunda devamlı olarak ça­lışmaları sonunda 1858’de Genel Kurmay Başkanlıgı’na yükseldi.

Moltke son derece ileri görüşlü büyük bir askerdi Genel kurmay başkanı olarak, 1864′ te Danimarka, 1866’da Avusturya, 1870 te Fransa ile olan savaşları yönetti. Bu savaşla­rın hepsinde de kesin başarı kazandı. Söy­lendiğine göre, bir geceyarısı, subayın biri onu uykudan uyandırarak Fransa – Prusya savaşının başladığını söyleyince, Moltke he­men çekmecesini açmış, önceden hazırladığı savaş plânlarını çıkarmıştır. Gerçekten bu sa­vaş Moltke komutasındaki orduların büyük başarısiyle sonuçlandı, 1870 eylülünde Fran­sız roduları Sedan’da bozguna uğratıldı. Bir ay sonra da Metz’in düşmesi, Prusya ordula­rının Paris’e girmesi üzerine Moltke’ye, Mare­şallik rütbesi ile birlikte, Kont unvanı da ve­rildi. Moltke 1883’e kadar genel kurmay bas kanlığında kalmıştır.

Moltke’nîn yeğeni olan Helmuth von Moltke ( 1848-1916) de 1906’da Aiman Genel Kurmay başkanr olmuş, 1914 sonunda Alman ordusunun Marne Savaşı’nda Fransa’yı düşürememesi üzerine görevinden alınmıştır.

Bu yazı 248 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler