Konrad  ADENAUER KİMDİR

Paylaş
 

Konrad  ADENAUER KİMDİR

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyada tanınan Al­man siyaset adamıdır. PrusyalI fakir bir ai­lenin çocuğudur. Bu yüzden ailesinin des­teği olmadan kendi ni yetiştirdi. Çe­şitli işlerde çalışarak bir yandan geçimini sağlarken, bir yandan Konracl da gayet az olan boş ADENAUER  vakitlerinde okuyarak kültürünü artırmaya çalışıyordu. Bu tempo ile çalışarak üniversi­teyi de bitirip tamamen iş hayatına atıldı. 1903 yılında Köln (Kolonya) şehri belediye başkan yardımcısı oldu. On yıl bu vazifede kaldıktan sonra, doğrudan doğruya Belediye Başkanı olarak 1933 yılına kadar yirmi yıl daha bu mevkide halka hizmet etti. Hitler iktidara gelip kendi düşüncesini desteklemi- yenleri birer birer işlerinden uzaklaştırmaya başlayınca, diktatörlüğe düşman olan Adenauer de vazifesinden çekilerek özel işiyle meşgul oldu, birçok Alman yurtseverleri gibi Hitler’le pasif olarak mücadeleye başladı, İkinci Dünya Savaşı sonunda Hitler rejimi yı­kılınca halk onu yeniden Köln şehri be­lediye başkanlığına getirdi. Eğer, o sıradaki Ingiliz işgal kuvvetleri komiseri «Beceriksiz ve kifayetsiz» diye rapor verip onu işinden uzaklaştırmasaydı Adenauer belki politikaya tam mânasiyle girmiyecek, hayatının son yıl­larında mütekait bir belediye başkanı ola­rak kalacaktı, Ingiliz komiserinin raporu ile işinden uzaklaştırılınca kendi gibi düşünen­lerle birlikte Hıristiyan Demokrat Parti’yl kurdu. 1948’de yeni Anayasa’yı hazırlıyan

Parlâmento grupunun başına geçti. 1949’da seçimleri kazanarak Batı Almanya Federal Cumhuriyeti ilk Başbakanı oldu. 1953’te ikinci, 1957’de üçüncü seçimleri de kazana­rak devamlı olarak Başbakan kaldı. Ingiliz İşgal Kuvvetleri komiserinin «Beceriksiz» di­ye işinden attığı Adenauer için Churchill, «Bismarck’tan sonra Almanya’nın bugüne kadar gelmiş, geçmiş en büyük devlet adamı» demiştir.

Bu yazı 197 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler