KAYGISIZ ABDAL  KİMDİR?

Paylaş
 

KAYGISIZ ABDAL  KİMDİR? (XIV. yüzyıl)

Bir Türk halk şairi. Doğum ve ölüm yılları bilinmiyor, «Kaygusuz Sultan» diye de anı­lır. Adındaki «Abdal» kelimesi, Bektaşîliğe göre üç yüz evliyanın ancak kırk tanesine ve­rilen bir mertebedir.

Kaygısız hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birine göre asıl adı Gaybî’dir. Alâiyye (Alanya) Beyi’nin oğludur. Yiğit bir delikanlıydı. Bir gün, avda yaraladığı bir ge­yiğin arkasından koşarken Elmalı kasabasın­da Abdal Musa dergâhına kadar geldi. Ken­disini önleyen dervişlerden geyiği istedi. Böy­le bir geyik gelmediğini söyliyen dervişle çe­kişirken Derviş Abdal Musa araya girdi:

— «Oğul, attığın oh (ok) bu mu ola?» diye bir ok gösterdi.

Geyiğe attığı oku Abdal Musa’nın koltu­ğuna saplanmış gören Gaybî onun ermişliği­ne iman getirerek kulu oldu. Adını değiş­tirdi. Oğlunu aramaya düşen Alanya Beyi, El­malI’nın bağlı olduğu Teke Beyi’yle vuruştu. Teke Beyi de, Gaybî’yi kurtarmak için Abca) Musa ile savaşa girişti. Kaygısız, kırk yıl Ab­dal Musa dergâhında kuliuk eyledi. Bektaşî­liğin ululan arasına girdi. Hicaz’a, Mısır’a gitti. Şiirlerinde Edirne’ye, Filibe’ye, Sofya’ ya, Yanbolu’ya gittiği de yazılıdır. Belki de bir Yeniçeri saz şairiydi. Şiirlerinde zaman 2aman Gaybî ve Sarâyî adlarını da kullan­mıştı. Mezarı Mısır’da sanılıyor.

Bibliyografya — Bu konudaki, başlıca eserler:

Kaygusuz Abdal. Hayatı ve Eserleri (Muhtar Yahya Dağlı, 1939, 1941); Kay­gusuz Abdal, Hayatı. Kul Himmet, Ha­yatı Sanalı. Eseri (Haz. Abclülbâki Göl- pmarlı, 1953); Kaygusuz Abdal (1953, 1955, 1959).

Bu yazı 158 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler