Kavimler Göçü

Paylaş
 

Kavimler Göçü

Tarihin belli kırılma noktaları vardır. Bu kırılma noktaları sayesinde tarihin akışı değişir ve toplumların kaderleri de bambaşka yöne evrimleşebilir .İşte olaylardan bir tanesi de Kavimler Göçü dür .Kavimler Göçü 375 yılında yaşanmıştır .Kavimler Göçünü başlatan Batı Hunları dır. Bilindiği gibi Hunlar Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurmuş ve yüzyıllar boyunca Çini baskı altına almayı başarmış büyük bir Türk devleti idi .Ancak daha sonraki dönemlerde Asya hunları önce ikiye ayrılmış daha sonra da bu devletler Çin tarafından ortadan kaldırılmıştı. Batı hunları Çin’in ve Doğu Hunların baskısına daha fazla dayanamayarak göç etme kararı aldı ve Orta Asya’nın en büyük gölü olan Aral Gölü civarına göç etti .Batı hunları Aral Gölü’nün civarında Tam 200 sene hayat sürdü ve bu süre boyunca nüfusları giderek arttı .Nüfusun artması sonucu var olan topraklar Batı Hunları na yetersiz gelmeye başladı .Aynı zamanda Batı Hunları na  başka Türk boyları da katılmaya devam ediyordu .Bunun üzerine Türkler Göçebe hayatın verdiği kolaylıkla göç etme kararı aldılar ve milattan sonra 374 yolun yılında Volga Nehri ne aşarak batı Avrupa’ya ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerleyişi çok önemli sonuçlar doğurdu .Karşılarına çıkan Ostrogotlar, Vandallar ,Saksonlar ,Vizigotlar ,Franklar ve Germenler batı hunları da karşı gelemediler ve onlar da göç etmek zorunda kaldılar .Böylece kabileler birbirlerini yerlerinden ederek Batıya doğru kaçmaya başladılar .İşte bu olaya Kavimler Göçü denir .

Kavimler Göçü’nün tarih boyunca çok önemli sonuçları oldu .En önemli sonucu tabi ki Roma İmparatorluğu Doğu ve batı Roma olarak ikiye ayrıldı 395 yılında ve daha sonra Batı Roma İmparatorluğu uzun yıllar Barbar Kavimler ile mücadele etmesine rağmen en sonunda Germen kavimleri tarafından 476 yılında yıkıldı .Kavimler Göçü’nün en önemli sonuçlarından bir tanesi Avrupa’nın etnik yapısının değişmesidir .Avrupa’daki yerli kavimlerle Germen kavimleri karışmış ve sonuç itibariyle bugün bildiğimiz Avrupalı Milletler ortaya çıkmıştır .Bu anlamda tarihin gördüğü en büyük sosyolojik değişimlerden birisi yaşanmıştır. Türkler Avrupa Hun Devleti’ni diğer adıyla Batı Hun Devleti’ni kurmuş ve özellikle Atilla zamanında Batı Hun Devleti Avrupa’nın en güçlü devleti haline gelmişti .Fransa İngiltere gibi Avrupa devletlerinin temelleri yine Kavimler Göçü sonucunda atılmıştır .Bilindiği gibi İlk çağda ve sonrasında Roma İmparatorluğu Avrupa’da bir huzur dönemi yaratmış askeri siyasi ve ekonomik anlamda Avrupa’yı bir refah bölgesi haline getirmişti .Ancak Batı Roma’nın yıkılması ile birlikte Avrupa’da karanlık bir dönem başlamış ve Feodalite dediğimiz Derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır. Kavimler Göçü sonrasında ilk çağ kapanmış ve orta çağ başlamıştır .Görüldüğü gibi Kavimler Göçü tarihin gördüğü en önemli olaylardan bir tanesi olup çok önemli sonuçlar doğurmuştur.

http://bilelimmi.com/avrupa-hun-devleti-2/

http://bilelimmi.com/germenler-kimdir/

http://bilelimmi.com/roma-tarihi/

Bu yazı 339 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/