KATALONYA TARİHÇESİ

Paylaş
 

KATALONYA TARİHÇESİ

Ispanya’nın kuzeydoğusunda, Katalan ırkın­dan olanların oturdukları tarihî eyalettir. Kuzeyinde Fransa ile Andora, doğusunda Ak­deniz, güneyinde Valencia, batısında Aragon eyaletleri (eski kıratlıkları) vardır.

Yüzölçümü: 31.940 knr Nüfusu: 7.6 Milyon

Başkenti: Barselona

Kuzeyde Pireneler, ülkeyi Fransa’dan ayırır. Güneye doğru yayla alçalmaya başlarsa da, 1.238 metreyi bulduğu yerler (Monserrat Tepesi) de vardır. Ebro’nun kolu Segro, Bar­selona’nın az güneyinden Akdeniz’e dökülen Llobregat, Negro Burnu’nun az kuzeyinden Akdeniz’e dökülen Ter başlıca akarsulardır. Kıyıda Akdeniz iklimi, içerilerde Batı Avrupa deniz iklimi hüküm sürer. Tipik bitki Örtüsü kıyılarda Akdeniz bitkileri, içerilerde, çorak bızkırlar, Pireneler’de Alp bîtkileri, Pirene eteklerinde yapraklarını kışın döken orman­lardır. Portakalgillerİn ve zeytinin kuzey sı­nırı, Katalonya’dan geçer. Yer yer ormanlar görülür.

Katalonya’da knr’ye 110 kişi düşer. 14 İs­panyol eyaletinin en büyük nüfus yoğunluğu olanıdır. 4 ile ayrılır: Barselona, Tarragona, Gerona ve Lebrida. Barselona İli, 50 Ispanyol illnfn en yoğun nüfusu olanıdır; knr’ye 300 kişiden fazla düşer. 1464’te kurulan Barse­lona Üniversitesi, eyaletin tek üniversitesidir.

Ülkede Lâtin ırklarından olan ve Katalan dili konuşan Katalanlar oturur İspanyol azınlığiyle düşmanlık denecek derecede aykırılık içinde yaşarlar. XX. yüzyıl başına kadar Ka­talanlar, Ispanya’dan ayrı bir devlet sahibi ol­mak için çok kan döktülerse de başarı sağlıyamadılar. Zaman zaman Barselona, Madrid’ den bağımsız yaşamış, sonunda Madrid’e bağ­lanmıştır. Napoleon, Katalan hareketini baş­langıçta çok kışkırttıysa da sonradan Katalonya’yı da Fransa’ya katmak istedi.

Katalonya, Arap hâkimiyetinden ilk kurtu­lan Ispanyol topraklarındandır.

 

Bu yazı 142 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler