KASLAR NEDİR?

Paylaş
 

KASLAR NEDİR?

İnsanların ve hayvanların vücu­dunda ‘iskelet dediğimiz bir çatı var­dır, çeşitli boy ve biçimdeki organ­lar bu iskelete bağlanmıştır: bunlar, kaslar’dır. Sayıları 600’e yaklaşan kas­lar, ‘vücuda biçimini verir ve bütün hareketlerine katılır.

ve kırmızılar

İki türlü kas vardır: 1. beyaz kas­lar. Düz kas liflerinden meydana gel­miştir. ince katmanlar halinde, içi boş organları (mide, sidik torbası) ve kanalları kaplar; bunlara içorgan kas­ları da denir

Kırmızı veya çizgili kaslar. Bun­larda kalın ve kırmızı bir orta kısım (karin) vardır; iki ucu, beyazımtı­rak ve dar birer kiriş’le son bulur. Kasların biçimleri çok değişik olabi­lir: iğ biçimi (kol pazısı), değirmi (göz kapağı kaslan), yelpaze biçimi (göğüs kasları). Kalp, çizgili bir kırmızı kas­tır, ama ötekilerden tamamen başka­dır. Bu kaslar genellikle kemiklere bağlanır (bunun için iskelet kasları da denir), ama kıkırdaklara veya de­rinin altına da girebilir. Şiddetli bir vuruşla bir kasın lifleri kopacak o- lursa lif kopması’ndan söz edilir.

Kaslann belli başlı özelliği, esnek­lik ve kasılma yeteneğidir. Kasılma,hareket ‘sinirlerinin aktardığı sinir­sel bir akımla olur. Bu hareket sinir­leri kas liflerinin üzerine yerleşip bir hareket plağı meydana getirir

Mide ve bağırsak kaslan gibi düz kaslar ağır ağır ve istem dışında ka­sılır. Çizgili kaslar ise tersine, bey­nin emirlerine uyar.

Dinlenme halindeyken kas, tonus de­nilen kısmî bir kasılma durumunda­dır. Çalıştığı zaman enerjisini, besin­lerden, özellikle de oksijen sayesinde değişime uğrattığı ‘şekerden alır. Ar­tıklarını (özellikle laktik asit) normal olarak kan yoluyla atar. Fazla yoğun bir kas çalışmasında artıklar kasa bi­rikir ve kas yorgunluğu yaratır, bu da,

ma’lara (ağrılı kasılmalar) yol açar. Kramp’)arda ise aksine, ağrı kısa sü­rer ve ya soğuktan ya da biçimsiz du

 

Bu yazı 36 kere okundu.
Etiketler:
KASLAR NEDİR?
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler