Karlofça Antlaşması

Paylaş
 

Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti de Avusturya Lehistan ve Venedik arasında yapılmıştır Rusya ile de bir Ateşkes Antlaşması imza edilmiştir 1699.Karlofça Anlaşması Osmanlı için bir dönüm noktası olmuş varolan gerileme yıkılma süreci bu anlaşmayla çok net şekilde ortaya çıknıştır.Karlofça Anlaşmasının Önemi bu anlaşma ile Osmanlılar yüzyıllardan beri sürekli yendikleri Avrupalı rakipleri karşısında ilk defa bu kadar büyük bir yenilgiye uğramışlardı.Karlofça Anlaşmasını anlamak ve sonuçlarını iyi analiz etmek tarihimiz açısından son derece önemlidir.

İkinci Viyana kuşatmasında 1683 uğranılan yenilgiden sonra Avusturya Lehistan Venedik ve Rusya ile yapılan savaşlarda Osmanlı Devleti bütün ulaşmalarına karşılık sonucu etkileyecek bir başarı sağlayamadı .Zenta yenilgisinden sonra büyük vezir olan Amcazade Hüseyin Paşa tecrübeli bir devlet adamıydı .Elverişsiz koşullar altında 4 devletle Savaşı sürdürmeyi uygun görmüyordu. İngiltere ve flemenk elçiler ile barış için çaba gösteriyorlardı fakat padişah 2. Mustafa elden çıkan yerlerin hiç olmazsa bir bölümünü geri alınmadıkça Barış yapılmasını istemiyordu. Amcazade Hüseyin Paşa devletin 16 yıldır savaştığını her yönden büyük kayıplara uğradığını şimdilik barış yapılarak Düşmanlar arasındaki kutsal birleşmenin bozulmasını beklemenin daha yararlı olacağını padişahı kabul ettirdi .İngiltere ve flemenk elçilerinin aracılığı ile Osmanlı Devleti Avusturya Lehistan Venedik ve Rusya delegeleri Belgrad’a yakın Karlofça kasabasında toplandılar .4 ay süren Çetin görüşmelerden sonra Osmanlı Devleti ile Avusturya Lehistan ve Venedik devletler arasında ayrı ayrı anlaşma imza edildi bu Karlofça Anlaşmalarının Suresi 25 yıl olacaktır Rusya ile de 3 yıl için ateşkes anlaşması yapıldı. Avusturya ile imzalanan anlaşmaya göre bir temeşvar eyaletinden başka bütün Macaristan ve Erdal Avusturya bırakıldı .2 Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya verildi saba ırmağı sınırı olarak kabul edildi .Lehistan ile imzalanan anlaşmaya göre bir Podolya eyaleti ile Ukrayna Lehistan a bırakıldı .Lehistan’ın boğdandan aldığı toprakları Osmanlılara geri verildi .3 lehistan’ın her yıl Kırım hanlarına vergileri kaldırıldı .Venedik ile yapılan anlaşmaya göre bir korint şehri Osmanlılarda kalmak üzere Mora ve dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıldı .İki Venedikliler Zante Adası için verdikleri vergi kaldırıldı .1 yıl sonra Ruslarla da İstanbul antlaşması yapıldı 1700 .Bu anlaşmaya göre Azak Kalesi ile çevresindeki Hisarlar Ruslara bırakıldı. Rusların sürekli olarak İstanbul’da elçi bulundurmaları kabul edildi. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile ilk kez toprak kaybına uğramıştır .Koşulları çok ağır olan bir antlaşmadır.Karlofça Anlaşmasından sonra Osmanlı bu anlaşmayla kaybettiği yerleri ve prestiji geri kazanabilmek için çok büyük çaba sarfetmiş ancak bunda başarılı olamamıştır.

http://bilelimmi.com/lale-devri/

http://bilelimmi.com/osmanli-rus-93-harbi/

http://bilelimmi.com/unite-3-ipek-yolunda-turkler-ders-notu/

Bu yazı 267 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/