Karl Marx Kimdir?

Paylaş
 

Karl Marx Kimdir?

Varlıklı bir yahudi ailesinin (ba­bası avukattı, sonradan protcstan ol­du) oğlu olan Kari Marx, Trier’de doğdu. Hukuk, tarih ve felsefe öğre­nimini Bonn ve Berlin üniversitele­rinde yaptı. Felsefe tezini verdikten sonra bir yıl gazetelerde siyasî yazı­lar yayımladı. Sonra 1843’te Paris’e yerleşti; orada, düşünceleri ve siyasî emelleri kendininkine benzeyen Fri- edrich Engels ile tanıştı.

Fransa’dan, Belçika’dan, Almanya’dan kovuluş

Bir süre sonra Fransa’dan sınır dı­şı edildi ve Brüksel’de yaşamağa baş­ladı. Orada, Komünistler Birliği’nin (gizli devrimci propaganda derneği) isteği üzerine Engels ile Komünist Partisi Manifestosu’nu yazdı (1848). Bu eserde ünlü sınıf mücadelesi ve sosyalist devrimde proleterlerin (üc­retli işçiler ve küçük köylüler) rolü kuramını ortaya attı. Belçika’dan da kovulduktan sonra, Almanya’ya, son­ra da Londra’ya sığındı (1849). 1864’te Londra’da Birinci İşçi Enternasyona- li’ni düzenledi ve orada öldü.

Bu yazı 61 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/