• DOLAR
  7,5575
 • EURO
  8,9826
 • ALTIN
  474,07
 • BIST
  1,1843
Karahanlılar

Karahanlılar

 

Karahanlılar

Karahanlılar adı, hem bir Türk hükümdar sülâlesinin, hem de bu sü­lâlenin kurduğu devletin. adıdır. Bu hanedandan Abdülkerim Satuk Buğ­ra Han’ın kurduğu devlet İslâm dini­ni benimsemekle Türk tarihinin uzun yıllar süren Şamanlık dönemini ka­patmış oldu. Bu devletin bir başka önemli yanı da, Türklüğün ağırlık merkezini Türkistan’ın daha batısı­na, Yakındoğu’ya doğru kaydırmış olmasıdır. Bu olay bir süre sonra Ya­kındoğu’da başlayacak olan ve Ana­dolu’nun Türkleşmesine yol açan Sel­çuklu hareketine olanak hazırlamış-

Karahanlılar, VI. büyük Türk ha­kanlığı hanedanıdır. Kurdukları im­paratorluk Aral Gölü’nden Çin sını­rına kadar uzanıyordu. Başkent baş­langıçta Kâşgar’dı. Karahanlılar Bü­yük Kağan’ı tanımakla birlikte ba­ğımsız bir devletti. Ama çok geçme­den doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

Satuk Han’dan sonra, daha yedi ha­nın idaresinde yüz yıllık bir egemen­lik süren Karahanlılar XI. yy.ın or­talarına doğru (1040) Selçuklulara bağlı bir devlet oldu. Büyük hakan­lık tacı böylece Selçuklulara devre­dildi.

Türk dilinin ilk

anıtları

Türk uygarlık tarihinde Karahanlı- ların yeri çok önemlidir. Çünkü, ta­rihin ilk en büyük edebî anıtları Ka- rahanlılar döneminde ve o zaman Kâşgar’da konuşulan Hakaniye diye- leğiyle yazıldı. Bunlar, Kâşgar’lı Mah­mut’un yazdığı Divanii Lûgat-it-Türk (Türk Dili Sözlüğü), Yusuf Has Ha- cip’in Kutadgu Bilig (Kutlu Olma Bil­gisi), Edip Ahmet’in Atebet-iil-Haka- yık (Gerçeklerin Eşiği) adlı eserleri­dir.

Karahanlılar Devleti’nin doğu bölü­mü Karahıtaylann, batı bölümü Sel­çukluların himayesinde bir süre daha yaşamıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Karahanlılar

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM