KAPLAN NEDİR

Paylaş
 

KAPLAN NEDİR

Yırtıcı dörtayaklılardan, kedi cinsinden, as­lan iriliğinde, ondan daha çevik, daha saldı­rıcı bir hayvandır. Kaplanlara en çok Asya’ nın sıcak bölgelerinde, Hindistan’da, Türkis­tan’da, İran’da, Çin’de, Japonya’da, Cava’da ve Sumatra’da raslanır. Kaplan yalnız Asya’ da bulunur.

Kaplan, irilik, kemik yapısı, dişler, tırnak­lar bakımından aslana çok benzer. Kaplanın postu, aslanınki gibi düz renk değildir. Açık sarıya bakan kahverengi üzerine siyah, beyaz çizgilidir. Erkek kaplanlar genel olarak 200- 250, dişiler 150-160 ki’o ağırlıkta olur. Kap­lanın ömrü ortalama 20-25 yıl kadardır. So­ğuk yörelerde yaşıyan kaplanların postları, sıcak bölgelerde yaşıyanlarınkinden daha sık, uzun kalın tüylüdür. Kuzey Çin’de, postunda beyaz üzerine açık kahverengi yollar o*an de­ğişik bir Kaplan cinsi yaşar.

Kaplan, .etoburlardandır. Hindistan’da ya- şıyan hayvanların en sevdikleri besin geyik, yaban domuzu, antilop, sığır etidir. Hindis­tan’da insan eti yiyen kaplanlara da rasla- nır. Bunlar çoğunlukla yaşlanmış, dişleri kes­kinliğini kaybetmiş olan kaplanlardır, bu yüz­den sığır etinden daha yumuşak olan insan etini tercih ederler. Hindistan’da bu kaplan­ların bir yılda 130.000 kişiyi öldürdükleri görülmüştür. İnsan eti yiyen kaplanlar yaşlı oldukları için tecrübeli ve zekidirler, yaka­lanması, öldürülmesi çok güçtür.

Kaplanlar, çok aç olmadıkça gündüz av aramaya çıkmazlar. Onların avlanma zamanı gecedir. Avlarının peşinden gidebilmek için gerekirse ağaçların tepelerine tırmanırlar, su­ya girip yüzerler. Kaplanların, avlarını elde edebilmek için bir adadan ötekine yüzerek geçtikleri de olur. Kaplanlar çok sıcak ha­valarda serinlemek için de suya girerler.

Ana kaplanlar yavrularına çok düşkün olur­lar, onları iki yaşına gelinceye kadar yanla­rından ayırmaz’ar. Yavru kaplanların sütle beslenme zamanı geçince ana kapian onlara avlanmasını öğretir. Ana kaolanlar yavruları- na bu kadar düşkün oldukları halde, çok aç kaldıkları zaman onları yerler.

Bu yazı 152 kere okundu.
Etiketler:
KAPLAN NEDİR
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler