KAPAGAN KAĞAN KİMDİR

Paylaş
 

KAPAGAN KAĞAN KİMDİR (Ölümü: 716)

Köktürk hanedanından Türk imparatorları­nın 19.’sudur. Bu hanedanın ikinci devresi­ni açan İlteriş Kutluğ Kağan’ın kardeşi ve veliahtıydı, 693’te onun yerine tahta çıktı. 699’da Köktürkler’in Batı kolu üzerinde de egemenliğini kurdu. Oldukça güç şartlar için­de Asya’nın kuzey yarısını kaplıyan Büyük Türk Hakanlığı’nı başarıyla yöneltti, hane­danının en büyük hükümdarları arasında yer çaldı.

Kaoağan Kağan, 716’da öldürülünce, ye­rine, kendisinin en büyük yardımcısı olan yeğeni (Kuîluğ Kağan’ın büyük oğlu) Bilge Kağan geçti (Bk. Bilge Kağan); onun kar­deşi Kül Tigin de başkomutan oldu. Kapa- ğan Kağan’ın büyük oğlu Bögü Kağan, Bil­ge Kağan’a kafa tutmak istediyse de, birkaç aylık bir saltanattan sonra öldürülüp ber­taraf edildi. Tahta hak iddia eden ikinci oğlu İni Han da aynı yıl (716’da) öldürüldü. Yu- luğ Tigin adlı küçük oğlu, Bilge Kağan’la iş­birliği yaptı, onun en büyük desteklerinden biri oldu. Yuluğ Tigin, Köktürkler’in en bü­yük edibidir (Bk. Türkler).

Bu yazı 137 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler