KALKER NEDİR?

Paylaş
 

KALKER NEDİR?

Kalker kimyada «kalsiyum karbonat» bi­leziğidir (Ca Coj) «kireçtaşı» da denir. Üze­rine asit dökülünce köpürür. Kalsiyum kar­bonatın kristal yapılı olmayıp taş yapılı olan şeklidir. Tabiatta kalker en çok raslanan taş çeşitlerinden biridir. Saf kalkerler olduğu gi­bi, içinde başka maddeler do bulunan kal­kerler daha çoktur. Kalkerlerin çoğu İnce ta­neli, sık yapılıdır. Kalın kalıplar halinde ayrı­labilenleri, sık yapılı olanları yapı İşlerine çok elverişlidir. Görünüşü güzel olmıyan, de­likli, dayanıksız olan saf kalkerlerden ise ki­reç elde edilir. Bundan dolayı kalkere «kireç taşı» da denir.

Kalkerler menşe bakımından, ya sıcak de­nizlerde bulunan mercan gibi hayvancıkların, ya da denizlerde yaşıyan, kabuğu, İskeleti kireçli başka hayvanların kireç maddelerinin birikmesinden meydana geldiği gibi, eskiden böyle ortaya çıkmış kayaların parçalanıp yeni tabakalar teşkil etmesinden de meydana gele­bilir.

Kalkerin birçok çeşitleri vardır. Başlıcaları şunlardır: Killi kalker, tebeşir, Oolitik kal­ker, pizoliti i- kalker, kavkılı kalker, nümilltli kalker, mercan kalkeri.

Basıncın, fazla ısının etkisiyle başkalaşan kalkerler, mermerleri meydana getirirler (Bk. Mermer).

Bu yazı 169 kere okundu.
Etiketler:
KALKER NEDİR
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler