• DOLAR
  6,7777
 • EURO
  7,6853
 • ALTIN
  371,51
 • BIST
  1,1336
KAHİRE’NİN TARİHÇESİ

KAHİRE’NİN TARİHÇESİ

KAHİRE’NİN TARİHÇESİ

Mısır’ın başkenti, Afrika kıtasının en bü­yük şehirdir. Nüfusu 19.5 milyonu bulmuştur.

Kahire, Nil nehrinin doğu kıyısında, Nil çatalağzının başladığı yerde, ülkenin ekim bakımından en elverişli toprakları üzerinde kurulmuştur. İskenderiye şehrinin 200 kilo­metre güneydoğusunda, Süveyş’in 135 kilo­metre batısında olan bu şehir aynı zamanda eski bir kervan yolu üzerlnda bulunmakta­dır. Şehrin adı Arapça’da «Muzaffer Şehir» anlamına gelen «El-Kaahire» dir.

Kahire, yüzyıllar boyunca doğuyla batı­nın birleştiği en önemli merkezlerden bi­ri olmuştur. Bugün bu şehirde, Mısırlılar’dan başka, Türkler, Araplar, Zenciler, çeşitli Av­rupalIlar gibi, birçok İnsanlar bir arada ya­samaktadır.

Kahire’de, genel olarak, yumuşak güneşli bir iklim hüküm sürer. Şehrin 3 kilometre uzağında olan ünlü Ehramlar’ı görebilmek, kışlarını Kahire’nin yumuşak ikliminde ge­çirebilmek için her yıl buraya binlerce turist gelir.

Kahire şehri, biri Avrupa medeniyetinin et­kisiyle gelişmiş; diğeri yeril halkın yaşadığı iki bölümden meydana gelmiştir. Yerli hal­kın yaşadığı eski bölüm, dolambaçlı dar so­kakları, kafesli pencereleri, cumbaları olan dört, beş katlı ahşap evleriyle tam bi’ Doğu şehridir. Bu bölümdeki sokaklarda, günün her saatinde atlı arabalarla, eşeklerle, deve­lerle, geçen insanlara raslamr. Dar sokakların

iki tarafını «pazar» adı verilen açık dükkân­lar çevirir. Kahire’de nüfusun ezici çoğunluğu Müslümandır. Şehirde 200’den fazla cami vardır, eski binaların arasından pembe, kah­verengi minareler yükselir. Bu camiler Arap mimarlığının en güzel örneklerindendir. Ka­hire camilerinden en önemlilerinden biri Ah­met Itanf Tulun Camisi’dir. Bu cami, kare şeklindeki bir binadan, dört minareden, fev­kalâde bir zevkle yapılmış olan bir Kubbe­den meydana gelmiştir. Minarelere çıkan mer­divenler binanın dışına yapılmıştır. Bundan başka, 1300’de yaptırılmış olan Sultan Ha­şan Camisi de Kahire camilerinin en gü­zellerinden biridir.

Kahire’nin yeni bölümü, eski bölümden tamamiyle farklıdır; tam bir Avrupa şehri­ne benzer. Bu bölümü, geniş, ışıklı bulvarlar, kenarında modern dükkânların sıralandığı düzgün caddeler, yeni tarz evler, oteller mey­dana getirir. Kahire’de oturan AvrupalIlar, zengin Mısırlılar şehrin bu bölümünde ya­şarlar. Ayrıca, hükümet binaları, iş merkez­leri, eskiden kiralın oturduğu saray da yeni bölümdedir.

Kahire aynı zamanda Mısır’ın bilim ve öğ­renim merkezidir. Burada bulunan birçok okuldan en önemlisi El Ezher Universitesi’dir. Bu üniversitenin 12.000 öğrencisi vardır. Ka- hire’nin Millî Müzesi, tarihî kalıntılar bakı­mından oldukça zengindir. Burada, Firavun­ların, Eski Mısır Kıraliçeleri’nin mezarların­da bulunmuş olan değerli eşyalar saklanmak­tadır.

Kahire, endüstri bakımından Mısır’ın en gelişmiş şehridir. Başjıca endüstrileri ara­sında, dokuma, altın, gümüş İşleri, çiçek yağı, madenî eşya yapımı bulunur. Kahire, Sudan’ dan devekuşu tüyü, hayvan derisi, fildişi; Hindistan’dan şal; Türkiye’den tütün ithal eder.

Tarih. — Kahire ilk defa Fatîml halifeli­ğinin merkezi olarak kurulmuştur. 1517’de şehir Osmaniı Türkleri tarafından zaptedildi. 1798’de Ka’nire’yî Napoleon İdaresindeki Fransız kuvvetleri işgal etti, Fransızlsr şeh­ri 1801’e kadar ellerinde tuttular. 1882’de Ingilizler’in idaresi altına giren Kahire, 1922’de serbest bir kırallık olan Mısır’ın baş­kenti oldu. İngllizler Kahlre’yl, I. ve II. Dün­ya Savaşları sırasında önemli bir askerî üs olarak kullandılar.

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM