Kadı Ahmet  BURHANETTİN KİMDİR?

Paylaş
 

  Kadı Ahmet  BURHANETTİN KİMDİR? (1345-1398)

Unlu bir Türk hükümdarı, şair ve bilgi­nidir. Oguzlar’ın Salur boyundan, Kayseri Kadısı Şemsettin Mehmet’in oğludur. Kayseri’de doğmuştur. Türkçeden başka Arapça, Farsçayı da öğrenmiş, Anadolu, Şam ve Kahire’de dinî ilimlerde en yüksek tahsili yapmıştır.

Burhanettin 21 yaşında Kayseri’de kadı ve müderris oldu: Büyük bir faaliyet göste­rerek tanındı, kendini sevdirdi. Bu sıralarda Orta Anadolu, bu arada Kayseri, Ertar.a Devleti’nin elindeydi. Bu devletin iç karga­şalığından faydalanan Kadı Burhanettin, 1378’de vezir (başbakan) oldu, iktidarı eli­ne geçirmek yoluna gitti. Önce saltanat nai­bi sıfatiyle idareyi ele aldı, 1312’de de kendini hükümdar ilân etti. İç ayaklanmalar­la Karaman, hattâ Osmenlı, Mcrr’ûk ve Ti­mur gib çok güçlü büyük devletlerle uğraş­tı. Yıldırtın Bayezit’in Anadolu’yu başdöndürücü bir hızla alması, onunla Kadı Burhanettin’i karşı karşıya getirdi. Kadı Burhanettin etrahn saran bütün düşmanlarına karşı büyük bir azimle çarpışmaya devam etti. 1393’de Akkoyunlu beyi Karayülük Os­man Bey tarafından gafil avlanıp pusuya düşürülerek öldürüldü, böylece düşmanları­nın en zayıfının eliyle ölmüş oldu.

Kadı Burhanettin, aynı zamanda büyük bir bilgin ve şair olarakta tanınmıştır. Türk­çe, Arapça, Farsça şiirleri büyük bir divan halindedir. XIV. yüzyıl Anadolu Türk şair­lerinin önemlilerinden sayılır. Divanı iki ke­re basılmıştır (1922, 1944). Şiirlerinin bir kısmı İngilizceye, Rusçaya çevrilmiştir.

Bu yazı 227 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler