• DOLAR
  6,7777
 • EURO
  7,6853
 • ALTIN
  371,51
 • BIST
  1,1336
KABE

KABE

KABE

Mekke’de İslâm alemince kıble kabul edi­len yapıdır. Müslümarılar tarafından Ha- rem-i Şerif diye anılan Büyük Cami’nin av­lusunun ortasmdadır. Küb biçiminde olması bakımından Kabe adını alan yapı aslında tam bir küb değildir. İki duvarı 12’şer metre, öteki iki duvarı 10’ar metre uzunluktadır. Yüksekliği de 15 metredir.

Kabe, Mekke’yi çevreliyen dağlardan geti­rilen siyah taşlarla yapılmıştır. Yerden 2,5 metre kadar yüksekte bir tek kapısı vardır. Yer yer yaldızlı, gümüş kaplı olan bu ka­pıya, tahta tekerlekli özel bir merdivenle çıkılır. Tek bir odadan ibaret olan Kâbe’ nin içinde üç direk vardır. Yapının damı bu direklere dayanır. Ayrıca, dama çıkmak için de bir merdiven vardır. İçeride çeşitli altın, gümüş kandiller bulunur. Duvarlar mermer kaplıdır. Dışarıda kapıya yakın bir yerde «Hacer-i Esved» (kara taş) denilen kutsal taş vardır. Yerden 1,5 metre yükseklikteki Hacer’i Esved, üçü büyükçe olmak üzere, birkaç küçük parçadan meydana gelmiş, bir çemberle kuşatılmıştır. Hacer-i Esved’in biraz ötesinde «Hacer-i Es’ad» (mutlu taş) deni­len bir taş daha vardır. Hacılar buna yalnız ellerini sürerler.

Kâbe’nin üstü her yıl değişen siyah bir örtüyle kaplanır. Yere kadar inen bu ‘örtü­nün üzerine «kelime-i şehâdet» işlenmiştir. ‘Jst yarısında altın işlemeli bir şerit vard’r. Bu şeridin üzerinde Kuran sureleri yazılıdır. Kâbe örtüsü eskiden Osmanlı padişahları ta­rafından Mısır’da dokutularak gönderilirdi, sonraları örtünün İstanbul’da dokunmasına başlandı.

Kâbe’nin etrafı 30 kadar İnce sütunla çev­rilidir. Bu sütunların arasında her gece ye­dişer kandil yanar. Sütunların hemen dışında Makam-ı Hanefî, Makam-ı Hanbelî, Makam-ı Mâlikî, Makam-ı İbrahim ve Makam-ı Şâfiî, Kütüpane, Mu.vakRithane, ile Zemzem Kuyusu üstündeki yapı gibi küçük yapılar vardır.

Beytullah (Tanrı’nın Evi) diyende anilen  Kabe’nin menşei hakkında çeşidi rivayetler, inanışlar vardır. Yeryüzünde kurulmuş olan ilk kutsal yapı olan Kâbe temellerinin Hz İbrahim’le Hz. İsmail tarafından atıldığı Ku- ran’da yazılıdır (Sure II. âyet 121 ). Gene Kuran, Hz. İbrahim’in Tanrı’nın iradesiyle, insanlara haccı emrettiğini yazar (Sure XXII, âyet 28).

Hz. Muhammed hicri 8, yılda Mekke’yi fethettiği zaman Kabe’nin çevresinde 360 put olduğu söylenir Peygamber bunları kır­mıştır Hac da o zamandan itibaren başla­mış, yapılan törenlere hicrî 10 yıldan son­ra putperestler alınmamış, burası tam bîr Müslüman yeri olmuştur

Osmanlı idaresine geçtikten sonra Kâbe’ nin bakımım Türkler üzerlerine almışlar, bi­na birkaç defa tamir ettirilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM