JUBİLE NEDİR?

Paylaş
 

JUBİLE NEDİR?

Önemli bir olayın ya yirmibesinci, ya da ellinci yıldönümünün kutlanmasıdır. Jübileler daha çok bîr mesleğin yirmi beşinci, ya da el­linci yılım başarıyla bitirmiş olanların şere­fine yapılır.

Jübile kelimesi, Ibranice «koç boynuzu» anlamına gelen «yobel» kelimesinden alınmış­tır. İbraniler’irı inançlarına göre her elli yıl­da bir suçların bağışlandığı tam bîr sükûn ve dinlenme yılı gelir, bu kutsal yıl koç boynuzundan yapılma borularla ilân edilirdi. Yahudiler’de, elli yılda bir kutlanan bu jübile yılı sırasında suçlar, borçlar bağışlanır, kö­leler, esirler serbest bırakılır, bir kimsenin ailesinden kalma mallar ve topraklar başka­ları tarafından zaptedilmişse bunlar asıl sa­hibine geri verilirdi.

Yahudiler’den sonra, böyle elli, bazan da yirmi beş yılda bir jübile yapmak Hıristiyan dünyasında da gelenek halini almıştır. Bugün Katolikler her yirmi beş yılda bir, ayrıca Papa’nın ilân ettiği özel durumlarda, jübile ya­parlar. Tarihte kutlanan en önemli jübileler­den biri, Ingiltere Kıralı V. George’un, hüküm­darlığının yirmi beşinci yılını tamamlaması üzerine yapılan jübiledir.

Bu yazı 257 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler