JOSEPHINE  KİMDİR?

Paylaş
 

JOSEPHINE  KİMDİR?( 1 763-1814 )

 

Fransız tarihinin en ünlü simalarından bi­ri, Napoléon Bonaparte’nin karısıdır. Martinik adasında fakir bir Fransız çiftçisinin kızıydı. Onyedi yaşma bastığı zaman Vikont Alexandre Beauharnais ile evlendi. Bir oğlu (Eugène), bir de kızı  Fransız İhti­lâli sırasında başı kesildi Josephîne de uzun zaman ‘hapiste kaldı, giyotine gitmekten ken dini güç kurtardı.

Joséphine, serbest kaldıktan kısa bir süre sonra, devrin en ileri gelen hükümet adam­larından biri olan Vikont Paul Barras’ın nü­fuzundan faydalanarak eski kocasına ait para ve malların bir kısmını yeniden ele geçirdi, Pa­ris kibar çevrelerinde en çok aranılan kadın­lardan biri oldu. Napoléon’la da Barras’ın evinde tanıştı, 1796’da evlendiler.

Joséphine, zeki, bilgili bir kadındı. Napoléon imparator ilân edildiği zaman, Joséphi­ne de kocasının önünde diz çöküp onu selâm­lamak İstemişti. Napoléon, tacı önce kendi başına, sonra da karısının başına koyarak, onu da imparatoriçe ilân etti.

NapoléonHa Josephine’in çocukları olmadı. 1809’cla Napoléon, tahta bir erkek vâris bı­rakmadan ölmek korkusu içinde kıvranmaya başlamıştı. Tahta vâris bırakmazsa impara­torluğun da ilerisi tehlikeye düşecekti. En so­nunda, Josephine’den ayrılmaya karar verdi. Karı koca acı bir anlaşma içinde vedalaştılar. Joséphine Paris yakınındaki malikânesine çe­kildi. Bîr yıl sonra Napoléon, MarieLouise ile evlendi, bir oğlu oldu .

Joséphine, Fransız tarihinin en ilgi çekici kadınlarından biridir. Yaşadığı devirde, Paris modası onun elbiselerinden ilham alırdı. Josephîne nin Napoleon’a yazdığı mektuplar da dünya tarihinin en ünlü aşk mektupları arasında yer alır. Napoleon’la Josephîne’in aşk­ları tarihin ünlü aşıklarındandır. Jossphine’in hayatı pek çok romancıya da konu olmuştur.

Bu yazı 270 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler