• DOLAR
  6,7738
  %0,31
 • EURO
  7,6713
  %0,17
 • ALTIN
  371,12
  %-0,28
 • BIST
  8,5552
  %0,60
İZCİLİK NEDİR?

İZCİLİK NEDİR?

İZCİLİK NEDİR?

Yeni yetişen gençlerin yurda ve millete da­ha faydalı olabilmelerini sağlamak için kuru­lan bir eğitim düzenidir. Çalışmayla oyunu birleştirme esasını güder. İzci -olan gençier, her işlerini kendi kendilerine yapmasını öğ­renirler; ayrıca, ileride karşılaşacakları güç­lüklere de kendilerini hazırlarlar.

İzcilik, XX. yüzyılın başında Sir Robert Baden Powell, adında bir İngiliz tarafından kurulmuştur (Bk. Baden Powell). Eski bir general olan Baden Powe!l, 1888 savaşında İngiliz askerinin hiç de iyi savaşmadığını görerek üzülmüş, yeni nesillerin iyi yetiş- tirilmedikleri kanaatine varmıştı. Azim, ira­de (tuvveti ve dayanıklılık gibi üç önemli vasfın Ingiliz askerinde bulunmayışı bu eski generali çok üzmüştü. Yeni yetişecek ne­sillerde de aynı kusurların bulunmasını ön­lemek İçin kendine göre bir gençlik teşkilâtı kurmayı tasarladı. Kurduğu teşkilâta «Boy Scouting» adını verdi. Kelime, evinden uzak­ta dağda, kırda, ormanda gördüklerini İyi­
ce öğrenen, öğrendiklerini etrafındakilere öğ­retmeye hazır olan genç çocukların teşkilâtı anlamına gelir. Baden Powell’in teşkilâtı kı­sa zamanda bütün dünyaya yayıldı. Teşkilâ­tın kurucusu bîr de «Boy Scouting» adındaki kitap yayınlıyarak izciliğin faydalarını, il­kelerini anlattı.

Baden Powell’in ideal izcilik İlkeleri şun­lardır :

1 — izcinin verdiği söz kutsaldır. 2 — iz­ci, âlicenaptır. 3 — İzci, yardımı sever. 4 — izci, herkesin dostudur. 5 — izci, nezaket­lidir. 6 — izci, hayvanların dostudur. 7 — İzci, ioat etmesini bilir. 8 — İzci, neşelidir. 9 — İzci, tutumludur. 10 — izci, cesurdur. 11 — lzql, temizdir. 12— İzci, saygılıdır,

İzciliğin babası, genç izcilere şu öğütlerde bulunmuştu:                \

«Tatil günlerinde göçebelerin hayatını tak­lit edin. Kırlarda, ormanlarda, su kenarla­rında çadır kurun, ateş yakın, yemeğinizi kendiniz pişirin. Geceleri yıldızlara bakarak yolunuzu bulmaya çalışın. Her zorluğu yen­mesini bilin. Başarılı, becerikli bir insan olun. Hayatta yapılması imkânsız bir şey yoktur. Azim, sebat her türlü zorluğu yenmeye yeter. Başkalarından yardım beklemeden herkes kendi işini görmeye alışmalıdır.»

İzcilik I. Dünyâ Savaşı’ndan sonra bütün dünya ülkelerinde kolları bulunan geniş bir teşkilât halini almıştır. Her ülkenin izcileri Baden Powell’in kurmuş olduğu kaideler» ri­ayet etmek zorundadır.

Bizde izcilik I. Dünya Savaşı’ndan önce Ga­latasaray Lisesin’de, bazı azınlık okullarında kuruldu. Yalnız, şekil olarak İzcilik kurul­muştu ama, izciliğin esaslarım kabul edip, hayatını ona göre ayarlıyan henüz yoktu. 1913 yılının ortalarında İngiltere’den getiri­len bir izcilik uzmanı İstanbul’da izcilik teş­kilâtını kurmak üzere faaliyete girişti. I. Dün­ya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine teşki­lâtın kurulması yarım kaldı. 1917’de Alman­ya’dan bir izcilik uzmanı getirildi. Selim Sırrı

 

Tarcan da okullarda izcilik teşkilâtının ku­rulması için Alman uzmanı ile işbirliği yaptı, Osmanlı Genç Dernekleri adı altında bir der­nek kuruldu.

Mütarekeden sonra bu dernekler de kapa­tıldı. Yalnız, Maarif Vekâleti İzcilik teşkilâtı­nın yavaş yavaş bütün okullarda kurulması için bir tamim yayınladı.

Cumhuriyet devrinde Atatürk, İzciliğin İler­lemesini, genişlemesini İsteyenlerin başın­da geliyordu. Hemen bütün okullarda izci teşkilâtının kurulması İçin emir verdi. Bugün de izcilik ilkokullarımıza kadar yayılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM