ISTRANCA DAĞLARI

Paylaş
 

ISTRANCA DAĞLARI

Trakya’da Karadeniz kıyılarına paralel ola­rak kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda uza­nan dağlardır. Karadeniz’e bakan yanı, içe bakan kesimden, yani Ergene havzasına ba­kan kesimden, daha diktir. Silsileye Karade­niz yanından bakılınca bir dağ manzarası gös­terir. Ergene havzasından bakılınca daha çok bir yayla gibi görünür.

Istrancalar’ın en yüksek noktası Büyük Mahya tepesi (1.031 m.) dir. Dağlar doğuya doğru Midye – Saray geçidinde gittikçe yük­sekliklerini kaybeder düzlüğe ulaşırlar.

Isıranca Ormanları. — Istranca Dağları’ ııın birçok kesimleri sık ormanlarla kaplı­dır. Dağlar bu bakımdan da disimetrik bir durum gösterir. Daha fazla yağış alan Ka­radeniz’e bakan yamaçlar, Ergene havzası­na bakan yamaçlardan daha sık orman Ör­tüsü taşır. Bvj dağlar Türkiye ormancılığı­nın belli başlı mevkilcrindendir. Istranca ormanları yayvan yapraklı ağaç cinslerinden meydana gelmiştir. Çok sayıdaki ağaç ve ağaççıklarla karışık meşeler, kestaneler ve kayınlar hâkimdirler.

Bu yazı 93 kere okundu.
Etiketler:
ISTRANCA DAĞLARI
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler