İSTERİ NEDİR?

Paylaş
 

İSTERİ NEDİR?

İSTERİ Bir sinir bozukluğudur türlü ruh şaşkıntıkları, çırpınma vs kasılmalarla kendim gös­terir. Bazı kimselerin ruhlarında, taklit duygu­sundan ileri gelen birtakım bozukluklar olur. Bu gibi kimseler kolayca telkin altında kalabi­lirler, başkalarının olduğu gibi kendilerinin telkinlerine de çabuk kanarlar. Bu etkiler altında duygu ve davranışlarında birtakım bo­zukluklar görülür. İşte bu karışık hallerin bütününe hekimlikte «isteri» denir.

İsteriye tutulanlarda bütün duygular ölçü­süzdür. Ufak olaylardan dolayı çok üzülürler, bağırır, çağırır, çırpınır; en sonunda ağlar ve bayılırlar. Yalnız, bütün bu haller, yaz yağ­muru gibi, çabuk gelip geçer, yerine neşe, sevinç gelir. Bunlar da uzun sürmez. Böylece, isterili kimseler bazan çok üzgün, bazan çok neşeli ruh halleri içindedirler; çoğunlukla kıskanç, geçimsiz, alıngan, kavgacı, gürültü­cüdürler. Yalan söylemeyi severler. Birçoğu aşırı süslenmeyi âdet edinmişlerdir.

Isterili kimseler, kendi’erine yaptıkları tel­kinlerle vücutlarının birçok yerinde ağrı, sızı, midelerinde bulantı, kalblerinde çarpıntı du­yarlar. Yok yere birçok hastalık taklidi ya­parlar.İSTERİ de  En çok gösterdikleri belirti bayılma­dır. Bu bayılmalar da taklittir; kendilerini bütün bütün kaybetmezler, bir yerlerini İn­citmemek için biçimli bir şekilde, kendile­rini koruyarak düşerler.

İlk bakışta isteri bayılması sara bayılma sına benzerse de saralılar bayılınca akıl, şu­ur tamamen kaybolur, yanmak, yaralanmak gibi kazalara uğrıyabilirler; isterililer böyle bir duruma düşmezler. Saralılarda görülen solgun yüz de bunlarda yoktur.

İsteri pek küçük yaşta başlıyabilir. Eski­den, bu hastalığın yalnız kadınlarda bulun­duğu sanılırdı. Bugün, erkeklerde de olabil­diği anlaşılmıştır. Bünyenin, yaradılışın, kalıtımın bu hastalıkta büyük payı vardır.

Tedavi.

İsteriye tutulmuş olanları temiz havalı, güneşli yerlerde yaşatmalı, banyolarla elektrik tedavileriyle sinirlerini yatıştırmalı, kuvvetli telkinlerle üzerlerinde etki yaratmaya çalışmalıdır. Bütün vücudu kuvvetlendirecek, sinirleri yatıştıracak İlâçlar da faydalıdır.

http://bilelimmi.com/ispritizma-nedir/

http://bilelimmi.com/bronsit-nedir/

http://bilelimmi.com/silo-nedir/

Bu yazı 97 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/