İSTEMİ KAĞAN KİMDİR?

Paylaş
 

İSTEMİ KAĞAN KİMDİR? (Ölümü: 576)

Köktürk hanedanından BüyüK Türk impa­ratorlarının ¡kincisidir. Uluğ Yabgu’nun oğ­ludur. Ağabeysi Burnun (Bumin) Kağan Büyük Türk imparatorluk ta­cını III. Türk imparatorluk hanedanı olan Aparlar’dan alıp Köktürk hanedanını Kurun­ca, kardeşi ve veliahdı İstemi’yi Batı Türk Kağanı yaptı (552). Ertesi yıl Bumin Kağan Ölünce, kardeşi İstemi Kağan, Büyük Kağan sıfatiyle bütün Türkler’in başına geçti.

Bumin Kağan’ın büyük oğlu Kar Kağan, Do­ğu Türk Kağanı oldu 554’te ölünce Kar Kağan’ın kardeşi Bağan Kağan yerine geçti, 572’ye kadar 18 yıl Doğu Türk Kağanı olarak kaldı. Yerine kardeşi Tapar Kağan geçti. 576′ da İstemi Kağan Ölünce, Tapar, aynı zaman­da Büyük Kağan oldu. Bağan Kağan’ın oğlu Apa Kağan da İSTEMİ KAĞAN yerine 593’o kadar 17 yıl Batı Türk Kağanı oldu. İstemi Kağan’ın büyük oğlu Bilge Tardu Kağan, 7. Büyük Türk kağanıdır (600 603) Bunun oğullarından Batı Köktürk kağanları türemiştir. İSTEMİ KAĞAN ın büyük kızı ünlü İran Sasanî imparato­ru Husrev Anöşirvân ile evlendi.

İstemi Kağan, güneydoğuda Çin, güneybatıda İran gibi iki büyük devletin zararına ola­rak Türk İmparatorluğumun sınırlarını çok genişletti. Bunun için, Doğu Roma’yı İran aleyhine destekledi. Asya kıtasının hemen bü­tün kuzey yarısı Türkler in eline geçti, Mete devrindekinden farksız, akıl almıyacak büyük­lükte (18 milyon km2) bîr Türk devleti mey­dana geldi 

23 yıl tahtta kalan İstemi Kağan, Türk ta­rihinin en seçkin simalarından biridir.

Bu yazı 151 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler