İSTATİSTİK NEDİR?

Paylaş
 

İSTATİSTİK NEDİR?

Bir hüküm çıkarmak üzere, olayları yöntemi bir şekilde toplayıp sayı halinde gös­terme işi ve bilimidir. Kelime Eski Yunanca «statizein» (durumu anlamak) sözünden ge­lir.

İstatistik geçen yüzyılda ortaya çıkmış bir toplumbilim dalıdır. Çok çabuk yayılmış, bir­çok hallerde faydalı tatbikata yol açmıştır. Öyle ki, bugün idare hayatında her toplu­mun, her ülkenin yapısına girmiştir. İstatis­tiği doğuran sebep, toplumbilimi bir müsbet bilim haline getirmek tasasıdır. Müsbet bilimlere ait metotlar toplumbilime en elverişli olarak bu alanda uygulanmıştır. Birçok mem­leketlerde (Amerika’daki Gallup Enstitüsü gi­bi) anket ve istatistikle uğraşan özel kurallar meydana gelmiştir.

İstatistik, zaman içince dağınık halde olan bilgileri derleyip toplamaya yarar. Yalnız, Bu bilgiler edinildiği zaman, geçmiş olayların bil­gisi toplanmıştır. Bunlar gelecek hakkında tedbir almaya imkân verirse de, gelecek olayların nispetini pek kesin olarak tâyin edemez. Örnek: Nüfus sayımlarında, her beş yılda bir nüfusun yüzde 5 artmış olması demek, gelecek beş yıl içinde de mutlaka aynı nispette arta­cağı anlamına gelmez. O halde,İstatistik bil­gi, bu alanda bir kesinlik, belirtmez. Bununla beraber, yaşanılan zamanı şemalaştırdığı, top­lu görüşe imkân verdiği İçin İstatistik bilgiden de vazgeçilemez.

Bu yazı 82 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/