İsrail Devletinin Tarihçesi

Paylaş
 

İsrail ön Asya’da en son kurulan bir devlettir 1948 Akdeniz’in Doğu kıyılarının Güney bölümündedir .Ahali Çeşitli uygarlıklar çevresinden gelen Museviler Yahudilerden oluşmuştur .Aralarında Filistin’in en eski yerli Yahudileri de bulunmaktadır .İlk Yahudiler İbraniler Sami kavimlerinden çobanlıkla geçinen bir topluluktur. İsa’dan önce 11 yüzyılda sonradan Filistin adı verilen Kenan ülkesine geldiler ve bir devlet kurdular .

Bu devlet İsa’dan önce 932 de ikiye bölündü Kuzeydeki İsrail güneydeki Youda adını aldı. İsrail Devleti İsa’dan önce 8 yüzyılda Asurlular Youda Devleti İsa’dan önce 6 yüzyılda Babilliler tarafından ortadan kaldırıldığı. Yahudiler Babil şehrine sürüldü, burada uzun bir süre tutsak kaldılar .Perslerin Mezopotamya ile geçirmelerini den sonra ülkelerine dönme üzere serbest bırakıldılar rahiplerin yönetiminde yeni bir toplum düzeni kurdular .Filistin İsa’dan önce 63 yılında Roma İmparatorluğunun egemenliği altına girdi .Yahudilerin çıkardıkları ayaklanma Romalılar tarafından şiddetle bastırıldı Kudüs yıkılıp yakıldı İsa’dan sonra 70 Yahudiler Asya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda kaldılar .Uzun yıllar eski yurtlarından uzak yerlerde yaşadılar .19 yüzyılın sonlarına doğru Yahudilerde ana vatanına dönmek burada bağımsız bir İsrail Devleti kurmak ülküsü doğdu.

Yahudi örgütleri Filistin’e göç etmeye gerçekleştirmek için çaba gösterdiler. Hitler’in baskısı Almanya’daki Yahudilerin buraya gelmeyide arttırdı. İngiltere Filistin’den çekilirken Yahudiler İsrail Devleti’ni kurdular 1948 .Komşu Arap Devletleri bu duruma karşı çıktılar acımasız bir Savaş başladı .Zaman zaman Birleşmiş Milletler teşkilatının aracılığıyla Ateşkes kararı alındı bu kararın bozulduğu zamanlarda oldu .Her savaşta Yahudiler yeni topraklara ele geçirdiler Kudüs’ü de ülkelerine kattılar.

Bu yazı 245 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/