İSPRİTİZMA NEDİR?

Paylaş
 

İSPRİTİZMA NEDİR?

Ölülerin ruhlariyie haberleşmenin mümkün olduğuna inanan görüşe ve bu maksatla ya­pılan denemelere «ispritizma» denir. Henüz bir bilim kolu sayılmamakla birlikte, bu İş üzerinde son yıllarda derin incelemelere girişilmiş, ciddi denemeler yapılmıştır.

İspritizma deneylerini yapabilmek için her şeyden önce ruhlar’a insanları temas ettire­cek, aracılık yapacak bir «medyum» a ihtiyaç vardır (Bk. Hipnotizma). Çoğunlukla kadın­lar medyumluk.yapabilirlerse de, erkek medyumlara da raslanır. Halk arasında, sarışın, mavi gözlü kadınların medyum olabilecekleri­ne dair bir inanç vardır. İspritizma deneyleri (ispritizma oturumları) ya karanlık, ya da gayet az aydınlatılmış bir salonda yapılır. Can­lılarla ruhlar arasında aracılık yapan kuvvet­li bir medyumsa ispritizma oturumunda ruh­larla temasın mümkün olabileceğine inanıl­mıştır. Ruhlar, medyumdan memnun kalırlarsa onların yolu ile insanlara uzun uzun ha­berler gönderirler. Bazı ruhların hikâye ve roman yazdırdıkları bile İleri sürülmüştür.

Bazı evlerde «ruh çağırma» adı altında ya­pılan toplantılarda çivisiz, yuvarlak bir masa­nın çevresinde toplanan meraklılar masanın ortasına konan fincana hafifçe işaret parmak­larını değdirirler. Ayrıca, masanın üstüne büyük kâğıtlara yazılmış hafler dizilmiştir. Gelen ruh, fincanı harflerin önünde gezdire­rek kelimeler yazdırır, böylece, sorulanları cevaplandırır. Yalnız, bu şekilde ruh çağır­mak, basit bir salon oyunundan ileri gidemez. İspritizmayı bilim olarak kabul edenler, bu gibi oyunlara önem vermezler. Gerçek ispri­tizma deneylerinde medyum kendinden ge­çer, çağrılan ruhun kişiliğine bürünerek ta­mamen onun duygularını, düşüncelerini dile getirir. Bazı ispritizma deneylerinden sonra medyumların bayıldıkları, hattâ bazı haller­de akıllarını kaybettikleri görülmüştür. Çok kuvvetli medyumlar, ruhları oturumun yapıl­dığı yere getirdikten başka, hayallerinin sa­londa bulunanlara görünmelerini de sağlam­lar. Bu oturumlarda ruhların fotoğraflarını bile çekenler olmuştur.

İspritizma ler âleminden birçok haberler veriyorlardı.

İspritizmanın İleri cemiyetlerde tanınması ancak XIX. yüzyılda mümkün oldu. 1848 yı­lında, New York eyaletinde Fox adında bir çiftçinin evinde acayip olaylar vuku bulmaya başlayınca oralarda yaşıyan halk heyecana ka­pılmıştı. Akşamlan el ayak çekildikten sonra Fox’lann evinin kapısı muntazam fasılalarla vurulmaya başlıyordu. Evin küçük kızı Kate Fox kapıyı vuran görünmez kimsenin ruhlar âleminden bir misafir olabileceğini ileri sürdü.

Ancak bu tür inanışların hiçbir temel gerçekliğe dayanmadığını belirtmek lazım çoğu zaman insanların duygularını sömürmek ve bu işten para kazanmak amacında olan sahtekar kişilerin ilgilendikleri bir alan olmuştur.Bu yüzdende bu konuda çok dikkatli olunması ve aslı astarı olmayan bu tür girişimlerden uzak durulması gerekmektedir.

Bu yazı 131 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/