İSOTOP NEDİR?

Paylaş
 

İSOTOP NEDİR?

Kimyasal bir Öğenin (elemanın) atom çe­şitlerine «isotop» denir. Radyoaktif elemanların bulunmasiyle bu elemanlar üzerinde çalışmalar yapılırken rad­yum elemanını doğuran iyonyumun bütün özelliklerinin thoryum elemanının aynı oldu­ğu görülmüştür. Ancak thoryumun atom ağır­lığı 232 olduğu halde iyonyumun atom ağırlığı 230’dur, her ikisinin de radyoaktif Özel­liği farklıdır . Başka ele­manlar arasında da buna benzer durum­lar ortaya çıkınca bu ayrı elemanları, bütün elemanları sıralıyan cetvelde (peryodik sis­temde) ayrı ayrı yerlere koymak bu cetve­lin bozulmasına yol açacaktı. Onun için, aynı yerlere konulması gerekti (Isotop «aynı yer» demektir).

Bu olayın sebebi de daha sonra şu şekil­de açıklanmıştır: Atom çekirdeği belirli sayı­da protonlarla neutronlardan meydana gel­miştir . Atom çekirdeği çevresin­deki elektron sistemi de çekirdekteki proton sayısına göre sıralanır. Bir eleman atomunun çekirdeğindeki proton sayısı (aynı zamanda o atomun da numarasıdır) değişmeden neutron sayısı değişirse o elemanın isotopu meydana gelmiş olur. Isotop un atom No. su aynıdır. Çevresindeki elektron sayısı ve sıralanışı ay­nıdır. Bundan dolayı aynı kimyasal özellikleri gösterir. Fakat neutron sayısı değiştiği için atom ağırlığı değişmiştir: (Atom ağırlığı = proton + neutron). Eleman radyoaktif ise radyoaktif özeilik de değişir. Tabiatta birço* elemanların isotop u vardır.

Isotop un bulunmasının bilime büyük fay­dası olmuştur. Bugün dünyanın yaşının he­saplanması jeologların tahminleri yerine bu usulle kesin olarak, pozitif bilime dayanarak bulunmuştur. Bütün elemanların atom ağır­lıklarının tam sayılar halinde bulunmaması­nın sebebi de gene bu usulle açıklanmıştır, çünkü elemanlar çok defa tek bir atom cinsi olarak bulunmayıp Isotop lar karışımıdır. Bu durum atom ağırlıklarının Ölçülmesinde tamm sayıdan farklı kesirler halinde kendini gös­terir.

http://bilelimmi.com/simetri-nedir/

http://bilelimmi.com/biyokimya-nedir/

http://bilelimmi.com/mercan-nedir/

Bu yazı 141 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/