İSMAİL SAFA  KİMDİR

Paylaş
 

İSMAİL SAFA  KİMDİR (1S66-1901 )

Tanınmış bir Türk şair ve edibidir. Mek­ke’de doğdu. İstanbul’a geldiğj^zaman 13 ya­şındaydı. Tahsilini Darüşşafaka’da yaptı. 1886’da okulu bitirdik­ten sonra bir ara Ev­kaf ve Telgraf Neza­retlerinde memurluk îtti. Bir yandan da şiir­ler yazıyor, gençlerle birlikte, o zaman ya­yınlanmakta olan «Mir- sat», «Mektep» gibi dergilerde yayınlıyordu. Mülkiye Mektebi’nde edebiyat öğretmenliği yaparken arkadaşlariyle birlikte çıkardığı «Mirsat» dergisi, saraya verilen bir jurnal üzerine kapatıldı. Bunun üzerine İsmail Safa, yeni bir şekle sokulan «Servet-I Fünun» der­gisi yazarları arasına katıldı. Şiirlerinde kafi­yeye çok özenirdi. Kendine mahsus lirizmi olan bir şairdi. 1900 yılında Sivas’a sürüldü. Zaten ciğerlerinden hastaydı. Sivas’ın havası ona yaramadı, genç yaşta öldü. Çağdaşları onu «şair-i mâderzâd» (anadan doğma şair) diye anarlardı.

Biri «Huzmâ Safa» olmak üzere birkaç şiir kitabı basılmıştır. Kardeşi Ahmet Vefa da şa­irdi, lirik şiirler yazmıştır. İsmail Safa «Eş’âr-ı Vetâ» adiyle, onun da şiirlerini toplamış­tı, Yazar lllıami Safa île Peyami Safa, İsmail Safa’nın oğullarıydılar.

Bu yazı 147 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler