İsmail Hakkı  ALTINBEZER KİMDİR? 

Paylaş
 

       İsmail Hakkı  ALTINBEZER KİMDİR?  (1872-1946)

Zamanımızın en bü­yük eski yazı tezhip ve minyatür sanatkârıdır. Babası da hattat olan İsmail Hakkı İstanbul’ da doğdu. Fatih Rüş- tiyesi’ni bitirdi. Babası ona eski yazının çe­şitlerinden olan sülüs ve nesih yazılarını öğ­retti. Diğer bazı yazı çeşitleriyle, tuğra çek­me usulünü de Sami İsmail Hakkı Efendi adındaki lıat- Altınbezer tattan öğrendi. Sanayi-i Nefîse Mektebi (Gü­zel Sanatlar Akademisi) nin resim kısmını bitirdi. Yirmi yaşından itibaren Divan-ı Hü- mayun’da çalışmaya başladı, kısa zamanda Divan-ı Hümayun tuğrakeşi oldu.

Güzel Sanatlar Akadcmisi’nin kurulması üzerine tezhip profesörlüğüne getirilen Al- tınbezer Türk Tezyinî Sanatlar Şubesinin şe­fi oldu. Sayısı bine yaklaşan levha yazmış­tır. Yüz metre kadar uzunluktaki Kabe ör­tüsünün yazıları da bu değerli sanatkârımız tarafından yazılmıştır.

Bu yazı 167 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler