İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı

Paylaş
 

İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı

İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı insanlık tarihinin en öenmli gelişmelerinden biridir.İslamiyetin doğuşu ve yayılmasıyla birlikte İnsanlık bu en son dinle nurlanmış ve insanoğluna son kurtuluş yolu açılmıştı.İslamiyetin doğuşu ve yayılışı Türk ulusunu da yakından etkilemiş ve 11 yüzyılda islamiyeti kabul eden Türkler bu mübarek dini yüceltmek ve geliştirmek için var güçleriyle çalışmışlardır.Gelin şimdi İslamiyetin doğuşuna yakından bakalım ve inceleyelim

İslamiyet Allah’ın insanlığa gönderdiği son din olma açısından tüm dinlerden üstün ve şerefli durumdadır .Bu yazımızda İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı anlamaya çalışalım .İlk önce İslamiyet doğmadan önce Arap yarımadasının durumuna genel olarak bakalım .Arap Yarımadası’nda kurulan önemli devletler Gasseniler ,Sebe Devleti ,Main Devleti ,Himyeri Devleti ,Tedbirler ve Ebatları olarak sıralanabilir. İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki siyasi Durum tam olarak bir birliğin olmaması şeklinde açıklanabilir .Araplarda kabilecilik anlayışı çok yaygındı ve Araplar kabileler halinde yaşıyor ve bu kabileler çoğunlukla birbirleriyle sürekli rekabet edip savaşlar yapmak durumunda kalıyorlardı .Kabileler arasındaki kan davaları da kabilelerin bir araya gelerek güçlü bir birlik oluşturmasını engelliyordu .Mekke şehri Hz İbrahim’den itibaren kutsal bir şehirdi ve Araplar bu şehri çok önemseyip özellikle Kabe’nin bulunduğu Mekke’yi kutsal saymakalardı .Her yıl bütün Arap kabileleri Mekke’de toplanır burada panayırlar eğlenceler düzenlenir değişik yarışmalar düzenlenir aynı zamanda Arap kabileleri Mekke’ye gelerek yoğun bir şekilde Ticaret yaparlardı. Araplarda İslamiyet öncesi birçok din bulunmaktaydı. Yahudilik Hristiyanlık inancı olduğu gibi Haniflik dini de yaygındı ama bunların dışında en yaygın olan inanç ne yazık ki putlara tapmak dı. Araplar kutsal saydıkları yüzlerce putu Mekke’de Kabe’nin içerisinde doldurmuş ve her sene Mekke’yi ziyaret ederek bu putlarına değişik armağanlar kurbanlar hediye ederlerdi .İslamiyet öncesinde Araplar Göçebe ve şehirli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır, göçebeler genellikle hayvancılık uğraşır şehirler ise daha çok Ticaretle geçimlerini sağlarlardı. Mesela Mekke’nin en önemli geçim kaynağı ticaretti .İslam öncesi Arap toplumunda kadının hiçbir değeri yoktu erkekler istediği kadar kadınla evlenebilmek de ve istediklerinde bu eşlerini çok kolay bir şekilde boşayabilmektelerdi . Hatta ve hatta kız çocukları sırf kız oldukları için kendi babaları tarafından diri diri toprağa gömüldüğü  bilinmekteydi .İşte tüm bu olumsuz ortam içerisinde Allah Arapları son bir kez uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek için sevgili peygamberimiz Hz Muhammed’i gönderdi. Hz Muhammed 571 yılında Mekke şehrinde doğdu son peygamberin babasının adı Abdullah annesinin adı ise Aminey di neydi. Hz Muhammed küçük yaştan itibaren derin acılar yaşamaya başladı ilk önce babası Daha sonra da annesini kaybetti .Önce dedesi Abdülmuttalip o da ölünce amcası Ebu Talip korumasında kaldı .Amcası Hz Muhammed’e her konuda destek dedi ve onun olgunlaşmasına önem verdi .Aynı zamanda Hz Muhammed amcası ile birlikte ticaret yapmaya başladı ve ticaret konusunda kendisine oldukça geliştirdi .

Hz Muhammed küçüklüğünden itibaren hep doğruyu söyleyen insanlara karşı merhametli şefkatli ve güvenilir biri olarak tanındı .Hatta Hz Muhammed’e Bu yüzden el Emin ünvanı verildi .Ancak Hz Muhammed Mekke’deki dini ortamdan pek de mutlu değildi .Putlara tapmanın ne kadar saçma ve sapkın bir anlayış olduğunun farkındaydı ama neye inanacağını ve doğru yolu nasıl bulabileceğini henüz bilmiyordu .Evlendikten sonra bu gerçeği arama ihtiyacı daha da arttı ve sık sık Hira Mağarasında yalnız zaman geçirmeye başladı .İşte böyle bir akşam kendisine peygamberlik tevdi edildi ve İslamiyet’in doğuşu başlamış oldu. Hz Muhammed Allah’ın emri ile gönderilen dini mekkelilere duyulmuş ve onlardan Allah’a kulluk etmelerini sadece ona ibadet etmelerini ve özellikle putları ortadan kaldırmaları aksi takdirde Allah’ın gazabına uğrayaçaklarını mekkelilere duyurdu. Mekkeliler Hz Muhammed’in getirdiği İslam dinini putlara karşı olduğu için ve kendi yaşayış alışkanlıklarına aykırı olduğu için kabul etmediler ve Hz Muhammed’e sert bir tepki gösterdiler. Hz Muhammed’e inananların sayısı Mekke’de giderek arttı ve bir süre sonra baskılara dayanamayan Müslümanlar önce Habeşistan’a Daha sonra da Medine’ye göç ettiler özellikle peygamberimizin Medine’ye Göçü Hicret olayı İslam dünyasında bir dönüm noktasıdır .Medine’de giderek güçlenen İslamiyeti durdurabilmek için Mekkeliler ellerinden geleni yaptılar .Bedir Savaşı’nda Müslümanlar galip gelirken, Uhud Savaşı’nda ise Mekkeliler başarılı olmuştu .Daha sonra Mekkelilerin Medine’ye kuşattığı Hendek Savaşı’nda Müslümanlar galip gelmişti yapılan barış antlaşmalarını Mekkelilerin uymaması üzerine Hz Muhammed komutasındaki büyük bir Müslüman ordusu Mekke’yi fethetti. Böylece Arap yarımadası’nda İslamiyet tam anlamıyla yaygınlaştı .Ancak henüz Müslümanlığı kabul etmeyen Arap kabileleri Huneyn de Müslümanlarla çarpıştı bu Savaşı 631 de Müslümanlar kazandı ,daha sonra Taife sefer düzenlendi ancak Taif alınamadı .Taifliler bir süre sonra kendi istekleriyle İslamiyeti kabul ettiler .Tebük seferi ise 631 yılında Bizans İmparatoru heraklius un büyük bir ordu ile Arabistan’a geldiği haberi üzerine başlatıldı .Hz Muhammed elindeki tüm kuvvetlerle Tebüke doğru sefere çıktı ancak Tebüke yaklaştığında bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı ve Hz Muhammed askerleri ile birlikte geri döndü .Tebük seferi sevgili peygamberimizin son seferi idi ve Hz Muhammed son kez Mekke’ye hacca giderek burada veda hutbesini okudu. 632 yılında ise Medine’de vefat etti. Hz Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine’de bugün bulunan bu mezar Ravza-i Mutahhara denir ve böylece İslamiyet dğlmuş kısa sürede Arap yarımadasına daha sonra da diğer bölgelere yayılmıştı.

http://bilelimmi.com/islamiyetin-dogdugu-donemde-dunya/

http://bilelimmi.com/islamiyetten-once-avrupa-ve-afrika/

Bu yazı 323 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/