• DOLAR
  6,9339
 • EURO
  8,2268
 • ALTIN
  450,32
 • BIST
  1,1811
İRLANDA’NIN TARİHÇESİ

İRLANDA’NIN TARİHÇESİ

İRLANDA’NIN TARİHÇESİ

Yüksek, yemyeşil tepeler ve Atlan­tik rüzgârlarının dövdüğü çalılıklar ülkesi olan İrlanda’nın pek tatlı ve nemli bir iklimi vardır. Çok sık yağ­mur yağar. Bataklıklar, göller ve a- karsular yüzölçümünün hemen he­men dörtte birini kaplar.

Buğday, yulaf (İrlandalıların en çok içtiği bira yapımı için), arpa, ‘pata­tes ve keten üretilir ama ülkenin asıl gelir kaynağı hayvancılıktır (sığır, ko­yun ve domuz).

Aslında kırsal ekonominin yoksul­luğu ülkede şiddetli bir göç akımı ya­ratmıştır. Halk daha zengin ve sa­nayileşmiş ülkelere göç eder. Öte yan­dan, bunun tam tersine, her gün bi­raz daha çok sayıda turist de, Avru­pa’nın çevre kirlenmesinin henüz uzanamadığı, bu batı ucunun görün­tülerini izlemek için adaya akın eder.

protestanlar katoliklere karşı

‘Keltlerin ülkesi olan İrlanda, M.S. IV. yy.da Aziz Patrick tarafından hı- ristiyanlaştırılmıştır. Bu vaizin, Kut­sal Üçleme’nin (Baba, oğul, Ruhül Ku­düs) gizemini açıklamada kullandığı üç yapraklı yonca bugün adanın sem­bolüdür.

Ada, XII. yy. Norman baronları ta­rafından alındıktan sonra İngiliz ya­salarına tabi tutulmuştu. Yedi yüz el­li yıl boyunca İrlanda, protestan olan Britanyahların ağır vergileri altında ezilerek tam bir sömürge yaşantısı sürdü. Çoğunluğu İskoç olan sömür­geciler, halka Katolik dinini ve Gael dili konuşmayı yasakladılar, çok ca­na kıydılar, başkaldıranı sürdüler. Medenî ve siyasî haklarından yoksun bırakılan İrlandalIlar, bu zorbalara karşı kendilerini savunmak için di­renişe ve tedhişe başvurdular. Bu mü­cadele, 1800’den 1921’e kadar İngiliz- lerin siyasî yaşamını etkiledi.

iki İrlanda’nın doğuşu ve İ.R.A.

6 aralık 1921’de ada iki devlete bö­lündü. Güneydeki devlet özerkliğini elde etti. Bura halkının büyük ço­ğunluğunu katolikler oluşturuyordu. 1949’da İrlanda Cumhuriyeti, «Eire» adıyla bağımsızlığına .kavuştu.

Kuzey devleti (Ulster) İngiltere tah­tına bağlı kalmıştı. Burada Protes­tanların baskısı altında yaşayan kato- lik azınlık İ.R.A. (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) adlı bir örgüt kurdu ve bu örgütün desteğiyle, her yıl iki cemaa­te de sayısız kurban verdiren açık ayaklanmalar başladı. Günümüzde bu sorun çözülmüştür.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM