İpek Yolunda Türkler (İslam Tarihi) Çalışma Kağıdı

Paylaş
 

İpek Yolunda Türkler (İslam Tarihi) Çalışma Kağıdı

 1. İslamiyet’ten önce Arabistan’da hangi dinler vardı?

Yanıt: İslamiyet’ten önce Arabistan’da puta tapıcılığın yanı sıra az da olsa Musevilik, Hristiyanlık ve Hanif dini vardı.

 

 1. Hicret ne demektir? İslam tarihindeki önemi nedir?

Yanıt: Hicret, göç demektir. İslam tarihinde Hz. Muhammed ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine denir (622).

Hicret olayı ile İslam Devleti’nin temelleri atıldı. Hz. Muhammed din ve devlet başkanı oldu. Müslümanlar Mekkelilerin baskısından kurtularak dinlerini serbestçe yayabilecekleri bir ortama kavuştular. İslamiyet’in yayılışı hızlandı. Bu olay Hz. Ömer devrinde hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.

 

 1. Hz. Muhammed’in yaptığı savaşlar hangileridir?

Yanıt:   Hz.  Muhammed,  Bedir  Savaşı  (624),  Uhut  Savaşı (625),  Hendek  Savaşı  (627) Mekke’nin Fethi (630), Tebük Seferi (631)’ne katılmıştır.

 

 1. Bedir Savaşı kimler arasında olmuş ve nasıl sonuçlanmıştır?

Yanıt:  Bedir Savaşı Müslümanlarla Mekkeliler arasında olmuştur. Bedir Savaşı’nı Müslü­manlar kazanmışlardır.

 

 1. Hudeybiye Antlaşması kimler arasında yapılmıştır, sonuçları nelerdir?

Yanıt: Hudeybiye Antlaşması (628) Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılmıştır. Bu antlaş­ma ile Mekkeliler, Müslümanların varlığını resmen tanımış oldu. Bu arada Müslümanlar banş ortamından yararlanarak İslamiyet’i daha rahat ve hızlı yaymaya başladılar.

 

 1. Dört Halife Devri’nde kimler halife olmuştur?

Yanıt: Dört halife devrinde sırasıyla, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife seçilmiştir.

 

 1. Hz. Ebubekir Devrinde nereler İslam Devleti sınırlarına katılmıştır?

Yanıt: Hz. Ebubekir devrinde, Bizans ve İran’a karşı bazı başarılar kazanıldı. Suriye üzerine sefer yapıldı. Bir kısım toprakları ele geçirildi. Güney Filistin fethedildi.

 

 1. Türklerle Müslüman Araplar arasında ilk çatışmalar hangi halife döneminde başlamıştır?

Yanıt: Türklerle Müslüman Araplar arasında ilk çatışmalar Hz. Osman zamanında başladı.

 1. İlk İslam donanması hangi halife döneminde kurulmuştur?

Yanıt: ilk İslam donanması Hz. Osman döneminde Suriye valisi Muaviye tarafından kuruldu.

 

10 Sıffin Savaşı kimler arasında olmuştur? İslam tarihindeki önemi nedir?

Yanıt: Uz. Ali ve Muaviye taraftarları arasında yapılan Sıffin Savaşı, İslâm toplumunun bölünme­sine ve fetihlerin durmasına neden oldu. İç karışıklıklar sonucunda Hz. Ali şehit edildi.

 

11 Hz. Muhammed’den sonra iş başına geçen ilk dört halifenin belirlenmesinde nasıl bir yöntem uygulanmıştır?

Yanıt; Hz. Muhammed’den sonra Müslümanların yöneticilerine halife denmiştir. İlk dört halife seçim ile iş başına gelmiştir. İlk olarak Hz. Ebubekir seçilmiştir.

 

 1. Hz. Ali döneminde İslam fetihlerinin durmasının temel nedeni nedir?

Yanıt: Hz. Ali devrinde iç karışıklıkların artarak devam etmesi İslam fetihlerinin durmasına neden oldu.

 

13.Halifelik hangi halifeden sonra babadan oğula geçen saltanat hâline gelmiştir?

Yanıt: Emevi halifesi Muaviye’nin. oğlu Yezid’i halife olarak atamasından sonra halifelik babadan oğula geçen saltanat hâlini aldı.

 

14.732 Puvatya Savaşı kimler arasında olmuştur? İslam tarihindeki önemi nedir?

Yanıt: 732 Puvatya Savaşı, Müslümanlarla Frank Krallığı arasında yapılmış ve bu savaşta Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Bu yenilgiyle Müslümanların Avrupa topraklarındaki ilerleyişleri sona erdi. İspanya’ya çekildiler. İspanya, Endülüs adıyla bir eyalet hâline getirildi.

 

 1. Abbasilerin en parlak dönemi hangi halife zamanıdır?

Yanıt: Abbasilerin en parlak devri Harun Reşit zamanıdır.

Bu yazı 235 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/