İpek Yolunda Türkler Çalışma Kağıdı

İpek Yolunda Türkler Çalışma Kağıdı
Paylaş
 

İpek Yolunda Türkler (Türk-İslam) Çalışma Kağıdı
1. İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında etkili olan Türk devleti hangisidir? Yanıt: Gaznelilerdir.

2. İlk Türk – İslam devletlerinde gelişme göstermeyen sanat dalı hangisidir?
Yanıt: İ|k Türk – İslam devletlerinde gelişme göstermeyen sanat dalı resim ve heykelciliktir.

3. Halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devleti hangisidir? Yanıt: Halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devleti Karahanlılardır.

4. Dandanakan savaşı kimler arasında, ne zaman olmuştur?
Yanıt: Dandanakan Savaşı. Gaznelilerle Büyük Selçuklular arasında 1040 yılında olmuştur.

5. Büyük Selçuklu Devleti hangi savaş sonucunda tam bağımsız olmuştur? Yanıt: Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı sonucunda tam bağımsız olmuştur.

6. Karahanlılar Devleti’ni kendisinden önceki Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
Yanıt: Karahanlıların önceki Türk devletlerinden farklı yönü ilk Müslüman Türk devleti olmasıdır.

7. Karahanlılar Devleti’ni kuran Türk boyları hangileridir?
Yanıt: Karahanlılar Devleti Karluk. Yağma, Çiğil boyları tarafından kurulmuştur.

8. Türklerle Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
Yanıt: Türklerle Bizans arasında Anadolu’da yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı’dır.

9- Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında etkili olan nedenler nelerdir?
Yanıt: Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında
– Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
– Taht kavgaları
-Yönetime küstürülen Oğuzların isyanları etkili olmuştur.

10. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde hangi nedenler etkili olmuştur?
Yanıt: Türkler’in islamiyeti kabul etmelerinde
– Müslüman tüccarların faaliyetleri
– Türklerde tek tanrı inancının yaygın olması
– Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışının İslamiyet’teki îetih anlayışına benzemesi
– İslam dini ile eski Türk inançları arasında benzerlik bulunması etkili olmuştur.

11- Dünyada İslamiyet’in Türkler tarafından yayıldığı yerler nerelerdir?
Yanıt: Pakistan, Afganistan. Bangladeş ve Hindistan’ın bir kısmı ile Balkanlar’da İslamiyet Türkler tarafından yayılmıştır.

12. Türk – İslam tarihinde ilk medreseyi kuran devlet hangisidir?
Yanıt: İlk medreseyi kuran devlet Karahanlılardır.

13. Malazgirt Savaşı kimler arasında, ne zaman olmuştur?
Yanıt: Malazgirt Savaşı 1071 ‘de Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında olmuştur.

14. Malazgirt Savaşının sonuçları nelerdir?
Yanıt: Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;
– Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlar ve Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir.
– İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.
– Türklerin batı yönünde ilerlemesi ve Bizans’ın kışkırtmaları sonucunda Türk – İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri başlamıştır.

15. İkta nedir?
Yanıt: İlk Türk – İslam devletlerinde gelirleri hizmet ve mal karşılığı olarak komutanlar, asker¬ler ve devlet memurlarına verilen topraklara ikta denir.

Bu yazı 1178 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla