İNCİ NEDİR?

Paylaş
 

İNCİ NEDİR?

Değerli inciler, Büyük Okyanus’un ve Hint Okyanusu’nun ılık sularında yaşayan ‘istiridyeler (meleagrinler) tarafından üretilir. Bir kum tanesi­nin, bir larvanın veya herhangi bir yabancı maddenin istiridyenin içi­ne girmesiyle oluşur. Bu küçücük madde istiridyeyi incittiğinden, isti­ridye, kendini korumak için sedef salgılar. Bu sedef yavaş yavaş küre biçiminde katmanlar halinde birikip inciyi meydana getirir.

İncinin özellikleri, biçiminden, ren­ginden, parıltısından ve ağırlığından gelir. Bir inci yusyuvarlak, armut bi­çimi veya düzensiz (o zaman «barok» denir) olabilir. Rengi, beyazdan siya­ha kadar sonsuz nüanslar gösterir. En çok arananı pembemsi beyaz o- landır. Parıltısı, yani inci suyu, ona kişiliğini verir. Kırat olarak ifade edi­len ağırlığı ise, değerinin önemli bir öğesidir.

1893’te Japon Mikimoto, yapay ola­rak inci «üretmeğe» imkân veren bir yöntem buldu. Bunda, istiridye tar­lalarındaki istiridyelerin içine bir se­def parçacığı ve başka bir canlı isti­ridyeden alınmış bir örtü (yumuşak- çanın iki çeneti arasında yer alan zar) sokuluyordu. Bu, kültür incisi’nin çe­kirdeği oluyor, istiridye bu çekirde­ğin üstüne sedef salgılıyordu. Bugün dünyada kültür incirlerinin yüzde 90′- ım Japonya üretmektedir.

Bu yazı 69 kere okundu.
Etiketler:
İNCİ NEDİR?
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler