İlk Ekmeğin İcadı

Paylaş
 

İlk Ekmeğin İcadı

Ekmek, binlerce yıldır insanoğlunun temel gı­dası olma özelliğini korumaktadır. Günümüz­den 9 bin yıl önce, Mezopotamya’da ilkel tahıl ürünlerinin tarımı yapılıyordu. Hemen hemen aynı dönemde de Amerika kıtasında, Califor- nia yöresinde yaşayan yerliler de, ekmeklik un elde edebilmek için bazı ürünleri ekip biçi­yorlardı.

Önceleri tahıl iki düz taş parçası arasında ezilerek un haline getiriliyordu. Bu un, suyla karıştırıldıktan sonra açık havada yakılan ateşler üzerine yerleştirilen kızgın taşların üze­rinde pişirilerek ekmek haline dönüştürülüyor­du. Un elde etmek için buğday, arpa, çavdar, mısır ve darıdan yararlanılıyordu. Eski Mısır­lılardan kalma duvar resimlerinde, taşların arasında tahıl ezerek un elde etmeye çalışan kadınları canlandıran tablolar da vardır. O dönemin ekmekleri, oldukça sertti. Ancak, yassı somunların askeri kamplara ya da av bölgelerine taşınması da, oldukça kolaydı. Günümüze kadar kalabilen ilk ekmek örnek­leri, Hindistan’da bulunan çapati ile îskoçya’ nın yulaf ekmeğidir.

Yukarıda bahsettiğimiz ekmek türlerinin hiçbirisinde, maya kullanılmadığından, hep­si de basık ve sertti. Mayanın bulunuşu bir rastlantı sonucu oldu. M.Ö. 2000 yılında, Mı­sırlı bir fırıncı, hazırladığı ekmek hamurları­nı güneşin altında unuttu. Bu arada hamur mayalanmıştı. Fırıncı, unuttuğu hamurlan anımsayıp onları fırına koyunca, pişen ekmek- _ lerin kabardığını gördü. Aynı dönemde Mısır­lılar, kubbe şeklinde kapalı fırınları yapmayı da başardılar. Bu tür fırınlar içinde, ısı, ek­meğin her tarafından eşit şekilde geçiyor ve böylece daha lezzetli ve kontrollü bir pişirim sağlanıyordu.

M.Ö. 1. yy’da Yunanlılar, su değirmenini buldular. M.S. 700 yılında da Araplar, yelde- ğirmenini yaptılar.Beyaz undan yapılmış ekmek ise, Avru­pa’da un elde etmenin güçlüğü nedeniyle, ge­niş halk kitlelerinin ulaşamayacağı bir lükstü. 1880 yılında İsviçre’de ilk başarılı değirmen yapıldı. Bu değirmen, unun rengini karartan kepekleri de eliyordu ve has undan ekmek ya­pımı yaygınlaştı.

Günümüzde ise ekmekler, fırınlarda da üretilmekle birlikte, genellikle fabrikalarda pi­şirilmekte ve içlerine vitamin gibi bazı katkı maddeleri de eklenmektedir.

Bu yazı 94 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler