İLK ARABALI VAPUR SEFERİ

Paylaş
 

İLK ARABALI VAPUR SEFERİ

Türkiye’de ilk araba vapuru “Suhuleftir. Araba vapuru düşüncesinin de ilk kez Türk- lerden çıktığı bilinir. Osm anlılarda deniz ta­şımacılığı . “Şirket-i Hayriye” adlı kuruluş ta­rafından yapılıyordu. Bu kuruluştan bir yö­neticiyle bir teknisyen, araba vapuru yaptır­mak için İngiltere’ye gittiler. 1869 yılında _ da iki araba vapuru ısmarlandı. O sıralarda İn­giltere’de bile karşıdan karşıya deniz ulaşımı, halat ya da zincirlerle çekilen sallarla yapıl­maktaydı. 1870’de “Suhulet”, 1871’de de “Sahilbent” araba vapurları, İstanbul’da Anadolu ile Rumeli yakası arasında çalışma­ya başladılar. Her ikisi de yandan çarklıydı.

 

Bu yazı 74 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler