I. MUSTAFA 

Paylaş
 

I. MUSTAFA

Osmanlı padi­şahlarının 15.’sidir. III. Mehmet’in oğlu ve I. Ahmet’in kardeşidir. 1617’ye kadar, baba­dan, büyük oğula ka­lan Osmanlı saltanat usulü, Sultan Mustafa’ mn, ağabeysi I. Ah­met’in yerine tahta geçmesi ile değişmiş­tir. Saray entrikalar» so­nunda I. Ahmet’in büyük oğlu ve veliaht! Şeh­zade Osman (II. Osman) padişah olmamış, aceleye getirilip Sultan Mustafa tahta çıkarıl­mıştır. Şehzade Osman’ın sertliği ile Sultan Mustafa’nın yumuşak tabiati buna sebep ol­muştur» Bu entrikada I. Ahmet’in gözdesi Kö­sem Mahpeyker’in birinci derecede rolü oldu­ğu söylenebilir.

Tahta geçirildikten az sonra Sultan Musta­fa’nın şuurunun bozuk olduğu anlaşıldı. Bir delinin padişah ve halife olması şer’an da, ka­nunen de mümkün değildi. Onun için 3 ay sonra tahttan indirildi. Yerine yeğeni olan, tahtın meşru sahibi Şehzade Osman padişah oldu (Bk. Osman II.). Ancak, 4 yıl sonra ta­rihte «Hâile-i Osmaniye» diye anılan faciada, saltanat II. Osman’ın elinden alınınca, Sultan Mustafa, anlaşılmaz bîr şekilde, yeniden pa­dişah oldu. Bu seferki hükümdarlığı 1 yıl sür­dü ( 1622-1623). Bu suretle her İki salta­natının toplamı 1,5 yıl eder. Bundan sonra yeğeni IV. Murat devrinde Topkapı Sarayın­daki dairesinde 16 yıl yaşıyan Sultan Mustafa 48 yaşında öldü. Ayasofya’daki bir türbede gömülüdür.

Bu yazı 200 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler