I.FAYSAL KİMDİR?

Paylaş
 

I.FAYSAL KİMDİR? (1883-1933)

İlk Irak kıralıdır. Hi­caz’da doğmuş, İsviç­re’de Bern’de ölmüş­tür. Türk veziri Şe­rif Hüseyin Paşa’nm (1856-1931 ), amcası­nın kızı Hatice Hanım’ dan olma oğludur. Şerif Ali İle Şerif Abdullah’ ın küçük kardeşidir.1Dünya Savaşı sı­rasında, babasının 29 1. Faysal ekim 1916’da Türkiye’ ye karşı isyan etmesi üzerine, Türkiye Meclis-i Mebusam’nda Cid­de mebusu olan Şerif Faysal Bey de ona ka­tıldı, bütün İslâm âleminin nefretini üzeri­ne çekerek, İngilizler’le «işbirliğine girişti; bu arada ünlü İngiliz casusu Albay Lawrence ile çapraşık münasebetlerde bulundu. 11 mart 1920’de İngîlizler tarafından «Büyük Suriye Meliki» ilân edilen Faysal, aynı yılın 25 ağustosunda Fransızlar tarafından Şam’ dan kovuldu, tam bir yıl sonra Irak kıralı ilân edildi. Irak’ta Padişah-Halife’ye isyan ettiği için nefret edilen Faysal, böylece, Ingilizler’in yardımiyle, tahta oturdu, il. Abdüihamit’in oğullarından Şehzade Burhanettin Efendî’yl (1885-1949) kıral yapmak isteyen İrak ordusu ileri gelenleri, İrıgilizler ta­rafından kanlı bir şekilde dağıtıldılar. 1930 heziranında İngiltere, Irak’ın bağımsızlığını tanıdı. Faysal, 1932 haziranında, Türkiye’yi ziyarete gelmiştir. Amcasının kızı Şerife Huseyme ile evle­nen I. Faysal’ın 3 kızı, 1 oğlu olmuştur. Oğlu 1. Gazi, 21 yaşında, babasının yerine geç­miştir.

Bu yazı 115 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/