I.DÜNYA SAVAŞI

Paylaş
 

I.DÜNYA SAVAŞI

Savaş Hedefleri

Almanlar OsmanlIlardan ilk olarak İtilâf Devletleri saflarına katılan Balkan devletlerine karşı yararlanmayı düşündüler. Ancak bu olmadı. Her iki tarafın kendi yanına çekmek istediği Romanya hem İtilâf hem de Müttefik toprakları üzerinde istekleri vardı. Avusturya’nın Sırbistan’ı ve Galiçya’yı işgal ederek 1914 Ağustosunda başlattığı savaş üzerine RomanyalIlar Ruslar’ın elinde bulunan Besarabya’yı Avusturya’nın elinde bulunan Transilvanya, Bukovina ve Banatı istiyorlardı. Rusya ve Avusturya da, Romen desteğini sağlamak için birbirlerinin topraklarını peşkeş çekmekteydiler.

Sırbistan Avusturya’nın saldırısı üzerine İtilâf Dcvletleri’ne katıldı. Buna karşılık olarak Bosna-Hersek ile Adriyatik denizine çıkış için kıyı şeridi istiyordu.

Yunanistan’ın tarafsız kalması ile OsmanlI Devleti’nin Sırbistan yolu kapanmıştı. Kral Konstantiıı Kayzerle olan akrabalığı yüzünden İttifak Dcvletleri’ne, Başbakan Venizelos ise İstanbul’u ele geçirmek için İtilâf Devletleri’ne katılmak istiyordu. İtilâfçılar kilit noktada olan Bulgaristan’a OsmanlIların Doğu Trakya toprakları ile Balkan Savaşlarından beri Sırpların elinde bulunan Makedonya’nın bir bölümünü teklif ettiler1.

Buna karşılık İttifak devletleri Bulgaristan’a Yunanlıların elinde bulunan Doğu Makedonya ile 19131e Romenlere geçen Dobrucayı vaat ettiklerinden, Bulgaristan, 6 Eylül 1915’te bu saflara katıldı. Sonunda Avusturya-Almanya-Bulgaristan ittifakının kuvvetleri, dört bir yandan Sırbistan’ı Ekim 1915’de işgal ettiler.

 

Avusturya, Arnavutluk’u aldı. Yunan Makedonyasından Bulgaristan’a girmek isteyen İtilâf kuvvetleri başarısızlığa uğrayınca Bulgarlar da Makedonya’nın büyük bir bölümünü topraklarına kattılar.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar üzerinde daha önce kaybettikleri toprakları elde etme düşüncelerini engellemek için Osmanlı-Bulgar savaşına mani olmak gerekiyordu. Bu yüzden İngiliz ve Rusları Avrupa savaş cephelerinden çekmek Almanların çıkarlarına daha uygundu. Osmanlı Devleti’nin Sarıkamış harekâtı, Mısır seferi bu stratejiyi tamamlayan ana unsurlardı. Almanya Rusya’ya karşı İran Hükürneti’nin desteğini sağlamaya çalıştı ise de bunda çok da başarılı olamadı’.

Osmanlı Devlcti’nin savaş hedefleri, kısmen Almanya ile uyuşmakta idi. OsmanlIlar savaş sonunda, Makedonya, Trakya, Doğu Anadolu, Mısır ve Kıbrıs’ta daha önce kaybettikleri topraklarını geri almayı ümit ediyordu.

Bizim bu çalışmadaki gayemiz Osmanlı Devleti’nin Birnci Dünya Savaşında tüm cephelerde içinde bulunduğu durumu ortaya koymak olmadığından konuyu fazla dağıtmadan Çanakkale Cephesine gelmek istiyoruz.

Bu yazı 337 kere okundu.
Etiketler:
I.DÜNYA SAVAŞI
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler