HZ. YUSUF 

Paylaş
 

HZ. YUSUF

Israiloğulları’ndan Yakup pey­gamberin oğludur. Kardeşleri tara­fından kıskanılır ve kör bir kuyuya atılır. Bir kervan tarafından kuyu­dan çıkarılır ve Mısır Maliye Nazırı’na satılır. Nazırın karısı Ziileyha Yusuf’a aşık olur, fakat karşılık göremez; bunun üzerine onu bir iftira ile zindana attırır. Yusuf, Mısır padişahının bir rüyası­nı tabir edince, hapisten çıkarılır ve Mâliye Nâzın yapılır. Arap- Fars ve Türk edebiyatlarında Hz. Yusuf kıssasını işleyen pek çok hikaye ve mesnevi kaleme alınmıştır.

Bu yazı 159 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler