HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Paylaş
 

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda var olan tüm kurumlar baştan aşağı yenilenmek zorundaydı.Osmanlıdan devralınan ve çağın gereklerine uymayan tüm kurumlar elden geldiğince modern ve zamanın gereklerine uygun şekilde dizayn edilmeye çalışıldı .Hemen hemen her alanda yapılan inkılaplar Türk toplumunu modern dünyanın bir parçası haline getirmek için tasarlamaya gayret edildi .Bunlardan birisi de tabii ki hukuk alanında yapılan inkılaplar dı .Hukuk alanında yapılan inkılapların nedenlerine baktığımızda Osmanlı Devleti’nde hukuk Birliği’nin olmaması en başta gelen konulardan birisidir .Osmanlı’da müslümanlara ve gayrimüslimlere farklı hukuk kuralları uygulanabilmekteydi, şeri ve örfi hukuk aynı anda uygulanmaya ve adalet mekanizması doğru şekilde işletilmeye çalışılıyordu .Ancak bu beraberinde belli karışıklıklara ve sorunlara da yol açabilmekteydi. Kadın erkek eşitliğinin olmaması da daha modern bir hukuk anlayışına ihtiyaç duyulduğunun göstergesiydi .Yapılacak hukuk alanındaki inkılaplarla kadın erkek arasındaki eşitlik sağlanmaya çalışılacaktır. Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hukuk sistemine ihtiyaç duyulmaktaydı, işte tüm bu sebeplerden dolayı hukuk alanında inkılaplar gerçekleştirildi .Yapılan ilk büyük Devrim Teşkilatı Esasiye kanunun kabulüydü .20 Ocak 1921’de kabul edilen bu ilk anayasamız sadece 23 maddeden oluşmaktaydı .Kısa olmasının çok önemli bir nedeni vardır .Çünkü ülkede olağanüstü şartlar yaşanmaktaydı ve henüz ülke işgalden kurtarılamamıştı .Dolayısıyla günün ihtiyaçlarını karşılayan kısa öz ama etkili bir anayasaya ihtiyaç duyulmuştur .Güçler birliği ilkesi kabul edildi Teşkilatı Esasiye de bu da bu anayasanın demokratik bir anayasa olmadığını bize gösteriyor .Yasama yürütme ve yargı gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç tanınmamıştır ve meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır .Teşkilatı Esasiye de Amasya genelgesi ile gelişen Milli Hakimiyet ruhuna resmi bir kimlik kazandırılmış böylece bundan sonra egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağı belirtilmiştir .Bu anayasaya devletin yönetim şekli belirtilmemiştir çünkü henüz Saltanat devam etmekteydi. Ancak daha sonra 29 Ekim 1923’te bu anayasaya devletin yönetim şekli olan cumhuriyet de eklenmiş oldu .

1924 anayasasına baktığımızda gerçek hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilen daha gelişmiş daha modern bir anayasa olduğunu görmekteyiz. Cumhuriyet ilan edildiği için 24 Anayasası’nda Egemenlik kayıtsız şartsız millete verilmiştir ,vatandaşların haklarını korunması için Danıştay kurulmuştur .Vatandaşların haklarının korunması gerekmekteydi Bu yüzden de daha önce bulunmayan bir kurum olan Danıştay kurulmuştur .1928’de anayasadan Devletin dini İslam’dır ibaresi çıkarılmış ve laikleşme yolunda adım atılmıştır .Bu anayasada en önemli yeniliklerden bir tanesi Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış ve bu hakkın korunması sağlanmıştır. 1937’de Atatürk’ün belirlediği ilkeler anayasada kabul edilmiştir .1960’a kadar yürürlükte kalan bu anayasa en uzun kullandığımız anayasalardan birisidir .Daha sonraki süreçte ise İsviçre Medeni kanunun kabul edildiğini görüyoruz. Avrupa’da yapılan kanunların en yenisi olması ile hukukunda erkek ve kadına eşitlik sağlanması gibi nedenlerden dolayı İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir .Bu medeni kanunla kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmış ülkede hukuk birliği sağlanmış patrikhanenin dini konuların dışında yetkileri kaldırılmıştır .Azınlıklar Lozan’da tanınan kendi kanunları ile yönetme hakkından vazgeçerek Türk kanunlarına tabi olmuşlardır. Böylece Yabancı devletlerin Türk devletinin iç işlerine karışmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır .Çünkü Yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunu Cumhuriyeti Kur’an kişilerde yakından şahit olmuş ve bu sıkıntıları yaşamışlardır .İşte Yeni Türk Devleti’nin hukuk sistemi düzenlenirken bu nokta önemli üzerinde durulmuş ve Yabancı devletlerin ülke üzerinde baskı kurabilecekleri her alan özenle yeniden dizayn edilmiştir.

Bu yazı 354 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler